Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Možnosť pre mestá zapojiť sa do medzinárodnej siete Učiace sa mestá UNESCO

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska Zdroj: ZMOS

Mestá a obce Slovenska majú možnosť zapojiť sa do siete Učiacich sa miest UNESCO (Learning Cities)  a pripojiť sa tak k 229 mestám z celého sveta, ktoré podporujú neformálne vzdelávacie aktivity, celoživotné vzdelávanie, vyučovanie na pracoviskách, využívanie moderných vzdelávacích pomôcok a vzdelávanie v rodinách a komunitách. Výzva pre mestá je otvorená do 1. novembra 2021.

Sieť Učiacich sa miest UNESCO zastrešuje Inštitút UNESCO pre celoživotné vzdelávanie v Hamburgu a jej cieľom je združovať a podporovať mestá, ktoré kladú dôraz na rozmanité možnosti vzdelávania pre svojich obyvateľov a sprostredkúvať výmenu skúseností a know-how. Cieľom celoživotného a neformálneho vzdelávania je výchova k udržateľnému rozvoju, ekonomický a kultúrny rozvoj a sociálna inklúzia. Počas pandémie covid-19, sieť Učiacich sa miest UNESCO úzko spolupracovala a zdieľala svoje skúsenosti, stratégie a aktivity tak, aby zmiernila výpadky vo vzdelávacom procese spôsobené lockdownom.

Aktuálne prebieha proces nominácií na nové Učiace sa mestá, výzva je otvorená do 1. novembra 2021.

Viac informácií o Učiacich sa mestách UNESCO a tejto výzve nájdete na:  https://uil.unesco.org/lifelong-learning/learning-cities/join-unesco-global-network-learning-cities-0

V prípade záujmu prosím neváhajte kontaktovať Slovenskú komisiu pre UNESCO na unesco@mzv.sk.

Zdroj: unesco.sk  


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.