Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Ministerstvo životného prostredia podporilo zelené projekty samospráv a nové osvetlenie

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Intenzívnejšia finančná podpora zelených projektov miest a obcí z Environmentálneho fondu pokračuje.

Ministerstvo životného prostredia SR rozhodlo o podpore o podpore ďalších 18 projektov samospráv za vyše 12,6 milióna eur, ktoré pomôžu mestám a obciam skvalitniť život ľudí na vidieku. Rovnako tak zlepšia ochranu a starostlivosť o životné prostredie a podporia udržateľný rozvoj samospráv.

ýhodný úver s úrokovou sadzbou 0,1 % p.a., fixáciou po celú dobu splatnosti a s prefinancovaním až 100 % nákladov bez zabezpečenia nehnuteľnosťou, získalo celkovo 18 projektov samospráv. Projekty sú zamerané predovšetkým na modernizáciu a rekonštrukciu verejného osvetlenia, zníženie energetickej náročnosti školských zariadení, vybudovanie verejnej kanalizácie či podporu triedenia a recyklácie komunálnych odpadov.

Obec Raslavice v okrese Bardejov získala výhodný úver vo výške 76-tisíc eur na vybudovanie zberného dvora, mesto Nové Zámky vyše 3,5 mil. eur na modernizáciu verejného osvetlenia, obec Harichovce v okrese Spišská Nová Ves takmer 188-tisíc eur na výstavbu a rozšírenie stokovej siete, rovnako tak aj Púchov vyše 790-tisíc eur na kompostáreň.

Výhodou pre mestá a obce zároveň je, že úvery poskytnuté z Environmentálneho fondu sa im nezarátavajú do celkovej sumy dlhu podľa zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

Zdroj: Ministerstvo životného prostredia SR


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.