Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Ministerstvo spravodlivosti SR zlepšilo elektronické služby obchodného registra

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR

Od 18. októbra 2021 sú na www.slovensko.sk vypublikované nové elektronické služby, ktoré nahrádzajú pôvodné. 

Okrem technologických zmien je cieľom zmodernizovať rozhranie pre tvorbu podaní a zlepšiť užívateľskú prívetivosť pri využívaní el.služieb. 

Zmena sa netýka formulárov pre podania v elektronickej podobe, ktoré ostávajú bezo zmeny.

PREHĽAD HLAVNÝCH ZMIEN

  • Podania sa vypĺňajú priamo v elektronickej schránke prostredníctvom na to určeného štandardného komponentu, ktorý poskytuje širšiu množinu operácií ako pôvodné elektronické služby ako napríklad (zdieľanie podania na podpis pre viacerých účastníkov, podpisovanie a odpodpisovanie dokumentov kvalifikovaným el.podpisom, možnosť meniť subjekt podania, možnosť doplniť vlastnú spisovú značku k podaniu, ktorá sa prenáša v odpovedi a pod.,
  • Prehľadnejšie grafické rozhranie pre vypĺňanie podania v súlade s odporúčaniami Dizajn manuálu pre elektronické služby ID-SK,
  • Môžete prikladať a podpisovať PDF aj viacnásobne,
  • Služba Poskytovanie výpisu z obchodného registra nahrádza doterajšie služby Poskytovanie výpisu z obchodného registra v tlačenej podobe a poskytovanie výpisu z obchodného registra v elektronickej podobe,
  • Služba Požiadanie o vyhotovenie kópie listiny uloženej v zbierke listín nahrádza doterajšie služby Požiadanie o vyhotovenie kópie listiny uloženej v zbierke listín v tlačenej podobe a Požiadanie o vyhotovenie kópie listiny uloženej v zbierke listín v elektronickej podobe,
  • Služba Požiadanie o vystavenie potvrdenia o tom, že listina nie je uložená v zbierke listín, nahrádza doterajšie služby Požiadanie o vystavenie potvrdenia o tom, že listina nie je uložená v zbierke listín v tlačenej podobe a Požiadanie o vystavenie potvrdenia o tom, že listina nie je uložená v zbierke listín v elektronickej podobe

LINKY NA NOVÉ ELEKTRONICKÉ SLUŽBY:

DOKUMENTY:

TRANSFORMÁCIE:

Informácie o podaniach na súdy podpísané zaručeným elektronickým podpisom

Pre použitie nového  typu občianskeho preukazu s čipom (tzv. elektronické identifikačné karty eID) na podpisovanie zaručeným elektronickým podpisom je potrebné postupovať podľa popisu v používateľskej príručke .


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.