Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Ministerstvo školstva určilo hodnoty percentuálnych podielov na osobné a prevádzkové náklady na rok 2024

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Ide o percentuálne podiely zodpovedajúce osobným nákladom a prevádzkovým nákladom, ktorý je zriaďovateľ povinný prideliť škole, v ktorej sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie.

Hodnoty percentuálnych podielov na rok 2024 sú určené nasledovne:

  • hodnota percentuálneho podielu z časti normatívneho príspevku pre školu, v ktorej sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie, na kalendárny rok zodpovedajúca osobným nákladom, ktorú je zriaďovateľ povinný prideliť škole je 90 %,
     
  • hodnota percentuálneho podielu z časti normatívneho príspevku pre školu, v ktorej sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie, na kalendárny rok zodpovedajúca prevádzkovým nákladom, ktorú je zriaďovateľ povinný prideliť škole je 80 %.

Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.