Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Ministerstvo financií zverejnilo bilanciu štátneho rozpočtu k 30. 11. 2023

Kategória: Aktuality

Štátny rozpočet dosiahol ku koncu novembra 2023 schodok vo výške 5 838,6 mil. eur. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka boli príjmy štátneho rozpočtu vyššie o 3 768,4 mil. eur (+22,5 %). Výdavky štátneho rozpočtu boli pri medziročnom porovnaní tiež vyššie, a to o 6 992,2 mil. eur (+36,1 %). Uvedené znamenalo medziročné zhoršenie hospodárenia štátneho rozpočtu o 3 223,8 mil. eur (+123,3 %).

Medziročný rast daňových príjmov predstavoval 1 567,0 mil. eur (+11,1 %). Pozitívny vývoj bol zaznamenaný pri dani z pridanej hodnoty vo výške 887,5 mil. eur, pri dani vyberanej zrážkou vo výške 97,8 mil. eur, pri spotrebných daniach vo výške 33,3 mil. eur, pri daniach z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti vo výške 4,0 mil. eur a pri iných daniach na tovary a služby vo výške 11,8 mil. eur.

Pri daniach z medzinárodného obchodu a transakcií, vrátane sankcií, došlo k medziročnému nárastu o 2,6 mil. eur. Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach je vo výške 34,9 mil. eur. Solidárny príspevok z činností v odvetviach ropy, zemného plynu, uhlia a rafinérií zaznamenal 389,7 mil. eur.

Keďže územnej samospráve boli prevedené prostriedky dani z príjmov právnických osôb vo výške 325,8 mil. eur, zaznamenala daň z príjmov právnických osôb medziročný nárast na úrovni 112,1 mil. eur. Negatívny vývoj bol zaznamenaný aj pri dani z príjmov fyzických osôb vo výške 6,7 mil. eur.

Zdroj: Ministerstvo financií SR


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.