Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Minimálna hodnota stravného lístka je od 1. júna 2023 vyššia

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska Zdroj: ZMOS

Podľa opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR sa od 1. júna 2023 opäť zvýšia sumy stravného pre zamestnancov. Minimálna hodnota stravného lístka sa zo súčasnej sumy 5,10 eura zvýši o takmer 40 centov, konkrétne na 5,48 eur.


Ministerstvo práce tým reaguje na rastúce ceny v reštauračnom stravovaní spôsobené infláciou. Mechanizmus určenia  sumy stravného stanovuje zákon o cestovných náhradách (§ 8 ods. 1, z. č. 283/2002 Z. z).

Opatrením sa suma stravného od 1. júna zvyšuje nasledovne:

  • 5 hodín až 12 hodín trvania pracovnej cesty zo 6,80 eur na 7,30 eura,  
  • nad 12 hodín až 18 hodín trvania pracovnej cesty z 10,10 eur na 10,90 eura,
  • nad 18 hodín trvania pracovnej cesty z 15,30 eura  na 16,40 eura.   

Minimálna hodnota stravovacej poukážky je podľa Zákonníka práce 75 % stravného pre pracovné cesty v trvaní  5 až 12 hodín. Pri sume stravného 7,30 eur bude teda minimálna hodnota stravovacej poukážky 5,48 eura.  Zákonník práce určuje iba minimálnu hodnotu stravovacej poukážky, zamestnávateľ sa môže rozhodnúť poskytovať stravovaciu poukážku vo vyššej hodnote.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.