Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Mesto zvýši poplatok za komunálny odpad o 30 percent

Kategória: Aktuality Autor/i: TASR

Samospráva v podtatranskom mestečku Spišská Belá, okres Kežmarok, od nového roka zvýši miestny poplatok za komunálny odpad o 30 percent.

Spišská Belá 16. decembra (TASR) – „Zákon o poplatkoch za uloženie odpadu na skládku má ľudí motivovať k tomu, aby 'smeti' zodpovednejšie triedili a vytvárali menšie množstvá skládkovateľného odpadu. Motivácia štátu spočíva vo zvýšení poplatku za skládkovanie, ku ktorému pristúpil z dôvodu, že až takmer 66 percent komunálneho odpadu sa na Slovensku skládkuje. Recyklačné ciele Európskej únie nám pritom prikazujú do roku 2035 znížiť skládkovanie pod 25 percent,“ ozrejmila Paula Grivalská z tamojšieho Mestského úradu.
      Všetky mestá a obce na Slovensku sa podľa nej musia prispôsobiť legislatívnym zmenám a akceptovať nové podmienky. Sadzba poplatku za uloženie odpadu na Riadenú skládku odpadov v Spišskej Belej, ktorej prevádzkovateľom je Mestský podnik Spišská Belá, s. r. o., bola v tomto roku stanovená na osem eur za tonu. Zohľadnila sa pritom úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018, ktorá dosiahla 35,56 percenta. „Pri rovnakej úrovni vytriedenia bude však uvedený poplatok v nasledujúcom roku už vo výške 13 eur za tonu a v ďalších rokoch až 22 eur za tonu,“ upozornila Grivalská.
      Mesto Spišská Belá malo napríklad v roku 2016 náklady v súvislosti so zberom komunálneho odpadu 28,26 eura na obyvateľa a napriek tomu občania platili miestny poplatok iba vo výške 18,23 eura. O rok neskôr mestskí poslanci odhlasovali zvýšenie uvedeného poplatku o tri percentá. Napriek tomu však samospráva v tejto oblasti podľa Grivalskej výrazne doplácala, keďže v rokoch 2017 – 2019 bol poplatok za komunálny odpad vo výške 18,72 eura. V zmysle zákona však poplatníci majú znášať všetky určené náklady na nakladanie s komunálnym odpadom a samospráva na túto činnosť nesmie doplácať. V opačnom prípade porušuje zákon o rozpočtových pravidlách. Je to jeden z dôvodov, pre ktoré sa výška miestneho poplatku za komunálny odpad v Spišskej Belej od nového roka zvýši pri plnej sadzbe o 5,69 eura ročne.
      „Treba si uvedomiť, že nová suma za tieto služby predstavuje pri plnej sadzbe na jedného obyvateľa za jeden deň len necelých sedem centov. V poplatku sú okrem cyklického vývozu komunálneho odpadu z rodinných domov a zo sídlisk zohľadnené aj náklady na zber zeleného odpadu, jarného a jesenného upratovania, prevádzku zberného dvora, odvoz odpadu z cintorínov, z malých odpadkových nádob v meste a pri Belianskom rybníku, ako z príležitostných spoločensko-kultúrnych podujatí,“ upozornila Grivalská. Mesto okrem toho prostredníctvom pracovníkov verejno-prospešných služieb zabezpečuje aj čistotu okolia kontajnerov. V priebehu roka 2019 takto odstránili viac ako 60 ton odpadu, ktorý považuje samospráva za likvidáciu tzv. čiernych skládok.
      „Z uvedeného vyplýva, že iná cesta, ako je minimalizácia tvorby komunálneho odpadu a jeho triedenie, ďalej neprichádza do úvahy. Už nejde o alternatívu hŕstky obyvateľov, ale o jediné možné riešenie. Kapacity skládok odpadov sú totiž obmedzené a stavba nových sa nepodporuje. Čím menej odpadu uložíme na skládku, tým viac sa bude zvyšovať miera vytriedenia, a teda aj zákonný poplatok za skládkovanie bude mať šancu ostať stabilizovaný,“ dodala na záver Grivalská.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.