Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Mesto Spišská Nová Ves bude v budúcom roku hospodáriť s nižším rozpočtom

Kategória: Aktuality Autor/i: TASR

Mesto Spišská Nová Ves bude na budúci rok hospodáriť s o čosi nižším rozpočtom. Na minulotýždňovom rokovaní mestskí poslanci schválili výšku rozpočtu na úrovni takmer 36 miliónov eur, čo je zhruba o 1,6 milióna eur menej, ako v tomto roku.

Spišská Nová Ves 17. decembra (TASR) – Pre TASR to uviedla vedúca finančného oddelenia na Mestskom úrade (MsÚ) v Spišskej Novej Vsi Iveta Topoliová s tým, že dôvodom zníženia je viacero schválených projektov v tomto roku, ktoré si vyžiadali značné finančné prostriedky. „Ide napríklad o obnovu zimného štadióna či kúpaliska, detské ihriská, opravu telocvične pri Základnej škole na Komenského ulici i opravu športovej haly a ďalšie projekty,“ vymenovala. Hlavnými prioritami mesta na budúci rok sú najmä investície do výstavby cyklotrás, dokončenie rekonštrukcie futbalového štadióna, modernizácia atletického štadióna, prestrešenie malej ľadovej plochy na zimnom štadióne, ale aj rekonštrukcia strojovne a výmenníkovej stanice na kúpalisku či dopravné prepojenie ulíc Starosaská a Matuškova. „Medzi najväčšie investície, ktoré má mesto v pláne, patrí napríklad budovanie cyklistickej radiály od Duklianskej ulice cez železničnú a autobusovú stanicu až na sídlisko Západ, na čo máme schválené externé zdroje vo výške 210.000 eur. Okrem toho sa uchádzame o zdroje na projekt Ekologicky a bezpečne v Spišskej Novej Vsi s nákladom na úrovni 767.000 eur, ale aj na cyklistický chodník medzi Ferčekovcami a Novoveskou Hutou za 747.000 eur či na prestavbu chodníka pri bývalých kasárňach, kde sú náklady na úrovni 345.000 eur. V pláne je tiež rekonštrukcia futbalového štadióna za 1,35 milióna eur, rekonštrukcia Javorovej ulice a dostavba parkovacích plôch, rekonštrukcia schodiska k sedemstoročnici na sídlisku Tarča, či obnova chodníkov v prípade naplnenia rozpočtu z rezervného fondu,“ doplnil vedúci oddelenia dopravy a výstavby na MsÚ Milan Mucha. V rezervnom fonde mesta je aktuálne 751.000 eur, plánovaný zostatok ku koncu roka je 509.000 eur. Mesto na budúci rok neuvažuje čerpať úverové zdroje, aktuálne tvorí dlh mesta 20,9 % skutočných bežných príjmov samosprávy dosiahnutých v roku 2018. Poslanci zároveň schválili úpravu výšky dane z nehnuteľností, čo by v príjmoch malo znamenať nárast o 234.000 eur. Budúcoročné zvýšenie poplatku za odvoz komunálneho odpadu zase prinesie samospráve viac do rozpočtu o 374.000 eur. „Zvýšiť dane a poplatky bolo potrebné z dôvodu narastajúcich nákladov mesta na financovanie odvozu komunálneho odpadu, keďže jeho zber a likvidáciu samospráva dlhodobo dotovala. Súvisí to tiež s legislatívnymi zmenami v oblasti odmeňovania zamestnancov, financovania poukazov na rekreáciu, ale aj zvýšenia cien energií, ktoré sa týka mesta, ale aj všetkých predškolských zariadení, zariadení na voľnočasové aktivity a príspevkových organizácií,“ zdôvodnila Topoliová.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.