Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Mesto Sobrance si na daniach prilepší o tretinu, zvýšilo i poplatok za odpad

Kategória: Aktuality Autor/i: TASR

Nový sadzobník vyrubovaných daní a poplatkov za odpad má príjem do rozpočtu mesta Sobrance na rok 2020 zvýšiť takmer o 230.000 eur.

 Sobrance 17. decembra (TASR) – Vyplýva to zo všeobecne záväzného nariadenia (VZN) o daniach a poplatkoch a tiež z rozpočtu mesta, ako ich na svojom poslednom zasadnutí (12. 12.) schválili poslanci mestského zastupiteľstva (MsZ). Podľa slov primátora mesta Pavla Džurinu je výsledná podoba nového VZN dielom spolupráce samosprávy a podnikateľskej obce. "Mali sme niekoľko stretnutí pred MsZ, jednak s poslancami, ale aj s podnikateľmi. So zástupcami podnikateľov sme sa stretli dvakrát, nakoniec sme našli konsenzus," vysvetlil Džurina s tým, že samospráva následne upravila pôvodné znenie návrhu VZN. To počítalo v niektorých položkách s výraznejším zvýšením daní, než aké mestskí poslanci nakoniec schválili. Sobranská samospráva tak bude od 1. januára vyrubovať vyššie dane za vlastníctvo pozemkov, stavieb a bytov. Výrazne sa po novom zmení napríklad daň za ornú pôdu, ktorá bude predstavovať 0,70 percenta oproti súčasným 0,40 percenta, či daň za vlastníctvo záhrad, ktorá narastie z 0,60 na 1,05 percenta. Vlastníctvo lesných pozemkov, ktoré ich majitelia využívajú na hospodárske účely, bude zdanené 2,10 percenta z ich hodnoty oproti súčasným 1,20 percenta. Daň za stavebné pozemky narastie z 0,6 percenta na 1,05 percenta. Daň zo stavieb určených na pôdohospodárske podnikanie bude od nového roka vo výške 0,225 eura za štvorcový meter oproti súčasným 0,15 eura, za priemyselné stavby a stavby určené na iné podnikanie si ich vlastníci priplatia o 0,375 eura na štvorcový meter. Podnikatelia užívajúci verejné priestranstvá zaplatia za svoje zariadenia dvojnásobnú daň oproti súčasnosti, sadzba dane za štvorcový meter užívanej plochy bude predstavovať tri eurá. Zvýšenie sa nedotkne daní platných počas Sobranského jarmoku, tie zostávajú nezmenené. Majitelia bytov zaplatia za štvorcový meter o 0,038 eura viac než v súčasnosti, zvýšenie sadzby dane za nebytový priestor predstavuje polovicu súčasnej hodnoty. Od 1. januára si tiež Sobrančania priplatia za zber a likvidáciu odpadu. Kým v súčasnosti poplatok za odpad predstavoval 0,04932 eura na osobu a deň, a teda 18 eur ročne, po novom je výška ročného poplatku stanovená na sumu 25 eur. Samospráva predpokladá v tejto položke príjmy do rozpočtu vo výške 187.000 eur, čo je o 56.000 eur viac, než prognózovala na rok 2019. Úľava na daniach i poplatkoch za odpad, ktorú sobranská samospráva poskytuje, predstavuje 50 percent. Pri daniach sa uplatňuje u obyvateľov nad 70 rokov, pri odpadoch nad 62 rokov.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.