Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Mesto bude v roku 2020 hospodáriť s vyšším rozpočtom

Kategória: Aktuality Autor/i: TASR

Decembrové zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni sa nieslo v duchu bilancovania nad končiacim sa rokom 2019, realizovanými investičnými akciami samosprávy, vývojom mestského rozpočtu, ale aj plánmi do ďalšieho roka.

Stará Ľubovňa 16. decembra (TASR) - Poslanci tiež schválili nový programový rozpočet a rozvojový program mesta, výstavby a údržby miestnych komunikácií na rok 2020. Samospráva tak bude v blížiacom sa roku hospodáriť so sumou na úrovni takmer 15,4 milióna eur. Zo schváleného materiálu vyplýva, že mesto plánuje realizovať o čosi viac investičných akcií. K najvýznamnejším z nich patrí výstavba miestnej komunikácie na Vansovej ulici zhruba za 1,12 milióna eur, či vonkajšia rekonštrukcia Obchodného domu Družba zameraná na zníženie energetickej náročnosti objektu približne za 1,25 milióna eur. V pláne je tiež realizácia viacerých projektov z európskych a investičných fondov so spolufinancovaním mesta. Ide napríklad o stavebné úpravy Komunitného centra Podsadek za viac ako 300.000 eur, revitalizáciu vnútroblokových priestorov na sídlisku Západ takmer za 700.000 eur a zníženie energetickej náročnosti zdroja tepla Základnej školy Levočská využitím aerotermálnej energie za niečo viac ako 464.000 eur. Ráta sa tiež sa s vybudovaním prístupovej komunikácie spájajúcej Popradskú a Továrenskú ulicu. Projekt je zameraný na podporu rozvoja priemyselnej výroby a služieb v meste a vyžiada si viac než 1,43 milióna eur. „Veríme, že sa nám všetky avizované investície, či už menšieho alebo väčšieho charakteru podarí spoločne realizovať, i keď nepredvídané komplikácie nemožno vylúčiť. Aktívne však budeme pracovať na tom, aby sme stanovené ciele dosiahli a prispeli tým k rozvoju nášho mesta nielen z vlastných, ale aj iných, externých zdrojov,“ hodnotí plány primátor mesta Ľuboš Tomko. Mesto Stará Ľubovňa v končiacom sa roku 2019 hospodárilo s o čosi nižším rozpočtom vo výške približne 14,5 milióna eur. Zrealizovalo sa pritom viacero investičných akcií, či už nových, alebo pokračujúcich z minulého roka. Ukončila sa vonkajšia a vnútorná rekonštrukcia Domu kultúry za viac než 1,1 milióna eur, vybudovali prístupovú cesta k Zimnému štadiónu za 380.000 eur a dokončila sa komplexná obnova pasáže v celkovej hodnote 230.000 eur. Vďaka spolufinancovaniu mesta vo výške jeden milión eur sa tiež podarilo s dotáciou od Prešovského samosprávneho kraja vybudovať juhovýchodný obchvat Starej Ľubovne za cca 2,35 milióna eur. „Realizovaných bolo tiež množstvo iných, menších investícií, ktoré nemalou mierou prispeli k rozvoju mesta,“ dodal Tomko.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.