Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Mestám chýbajú peniaze, podiel viny na tom nesie aj vláda SR

Kategória: Aktuality Autor/i: Únia miest Slovenska

Výsledky analýzy INEKO z 12.10.2022 (http://www.hospodarenieobci.sk/) týkajúce sa hospodárenia samosprávy potvrdili to, na čo Únia miest Slovenska (ÚMS) dlhodobo upozorňuje nielen predstaviteľov vlády SR, ale aj poslancov NRSR.  Finančná kondícia slovenských miest sa zhoršuje. INEKO to pripisuje najmä koronakríze. Určite aj tá sa podpísala pod horšie výsledky po roku 2020. Podľa ÚMS však mali na hospodárenie miest vplyv aj legislatívne zmeny a zásahy do systému financovania zo strany centrálnej vlády SR, poslancov NRSR, ale najmä neschopnosť prispôsobiť parametre financovania miest novým rámcovým podmienkam.

Zatiaľ čo rozhodnutie vládnej koalície podporovať zamestnanosť a postupne zvyšovať odmeňovanie vo verejnom sektore bolo v prospech príjmov miest, ukladanie nových úloh bez finančného krytia, neuhrádzanie výkonov vykonávaných pre štátnu správu, alebo nákladov spojených z opatreniami počas pandémie, nedostupnosť eurofondov a iných investičných zdrojov spôsobili rast bežných výdavkov a dlhu.

Jana Červenáková, výkonná viceprezidentka ÚMS: „Je síce potešujúce, že napriek tomu slovenské mestá zatiaľ následky pandémie zvládli, ale prognózy ukazujú, že ak nezmení centrálna vláda SR a poslanci NR SR postoj voči mestám, je ľahko možné, že sa ocitnú v problémoch s výrazným vplyvom  na kvalitu života ich obyvateľov. A to ešte viac zvýši nedôveru občanov voči politikom a zvýši mieru ohrozenia demokracie na Slovensku. Je smutné, že ani táto vládna koalícia nebola doteraz ochotná riešiť, spoločne s predstaviteľmi miest, ani len to, čo sama sľúbila vo svojom vládnom programe.“

Obavy máme aj z verejne komunikovaných informácii o ďalšom zvyšovaní daňového bonusu, čo bude mať fatálny vplyv na príjmy samospráv. A to najmä v situácii, keď táto vládna koalícia odmieta serióznu diskusiu o úpravách financovania územnej samosprávy tak, ako to sľúbila vo svojom programovom vyhlásení. Mala na to viac, ako dva roky. Informácie o kompenzáciách sú neisté, nevieme do akej miery to štát myslí vážne, či naozaj budú, akou formou a kedy. Presne podľa hesla : „tu máš nič a drž to pevne“. Hospodárenie miest sa od roku 2020 zhoršuje, bežné výdavky a zadlženie narastá, ukrajuje čoraz viac z celkových príjmov. Predstavu vládnej koalície, že sa z tejto situácie môžu naše mestá dostať šetrením, považujeme za nezmysel. Bohužiaľ, ani pri európskych zdrojoch sa na skutočné potreby a požiadavky miest, na ich koncentráciu do centier rozvoja, dostatočne nemyslelo.

A pozitíva aktuálneho štátneho rozpočtu? Tie sa hľadajú len ťažko. Predstavuje výber z rôznych foriem zla, ale ukázal nám aj aktuálne nastavenie MF SR vo vzťahu k územnej samospráve, k sektorom v spoločnosti a významu vlastnej dôležitosti.

Zdroj: Únia miest  Slovenska.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.