Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Manuál pre zamestnávateľov na testovania zamestnancov od 29. novembra

Kategória: Aktuality Zdroj: ZMOS

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky zverejnilo manuál pre zamestnávateľov na vykonanie testovania zamestnancov v prevádzkach podnikov na ochorenie COVID – 19. Na pracoviskách budú môcť byť od budúceho týždňa už len zamestnanci, ktorí sú zaočkovaní, prekonali COVID – 19 alebo sú otestovaní.

Ide o opatrenie, ktoré sa rozhodla vláda prijať dočasne na zníženie šírenia ochorenia COVID-19. Nové pravidlá by mali platiť do konca roka, či nebudú platiť dlhšie závisí od vývoja pandemickej situácie na Slovensku.

Zamestnávatelia sú povinní zabezpečiť dostatočný počet antigénových samotestov ako aj vhodný priestor na testovanie. Výsledky testov nesmú byť staršie ako  sedem dní, môže ísť aj o výsledok antigénového samotestu z nosa pod dohľadom autorizovanej osoby, tak ako určuje manuál. Rovnako môže ísť o testy z mobilných odberových miest, a to antigénové, LAMP a PCR testy.

Náklady na antigénový samotest budú kompenzované zo strany štátu sumou 5 eur na každého otestovaného zamestnanca. Náklady spojené s testovaním budú kompenzované v sume jedného eura na každého otestovaného zamestnanca jedenkrát týždenne. Zamestnávatelia budú žiadať MH SR o finančnú náhradu jednorazovo v januári. Doplňujúce otázky je možné zaslať na e-mailovú adresu: testovaniefiriem@mhsr.sk.

Kompletné znenie manuálu je zverejnené TU. Manuál je určený zamestnávateľom pre rýchlu orientáciu pri zabezpečovaní testovania zamestnancov vo svojich prevádzkach. Säčasťou manuálu je aj vzor Potvrdenia o výsledku testovania.

Opatrenia pre vstup zamestnancov na pracovisko zamestnávateľa

Združenie miest a obcí Slovenska v tejto súvislosti dodáva, že ochrana zamestnancov je povinnosťou zamestnávateľov, a preto očakávame, že mestá a obce aj po skúsenostiach s pomerne veľkou skupinou zamestnancov úradov v karanténach, budú prijímať také opatrenia, ktoré sa ukázali, ako účinné počas prvej aj druhej vlny šírenia COVID – 19, aby fungovanie úradov v špeciálnom režime umožňovalo prácu zamestnancov s čo najväčšou mierou ochrany, a to napríklad zavedením špeciálneho režimu vybavovania stránok a pod.

Zdroj: Ministerstvo hospodárstva SR / ZMOS


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.