Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Limit verejných výdavkov na roky 2023 a 2024

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Rada pre rozpočtovú zodpovednosť na účely Programu stability Slovenskej republiky na roky 2022 až 2025, ktorý schválila vláda na svojom zasadnutí 27. apríla 2022, predbežne vypočítala limity verejných výdavkov na roky 2023 a 2024.

Pri výpočte postupovala podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, pričom ide o indikatívny výpočet, keďže aktuálny termín zverejnenia nevyplýva z požiadaviek legislatívy a zo samotného výpočtu nevyplývajú žiadne ďalšie kroky.

Účelom vypočítaných limitov je možnosť stanovenia predbežných rozpočtových cieľov v programe stability a zahrnutie limitov do prípravy rozpočtu verejnej správy na roky 2023 až 2025.

Viac informácií nájdete TU. 

Zdroj: Združenie miest a obcí Slovenska


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.