Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Legislatívne zmeny a samospráva za mesiac júl 2020

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava - 6. augusta 2020 - V mesiaci júl 2020 prijala Národná rada Slovenskej republiky dva platné a účinné zákony, vrátane niekoľkých zmien a doplnení zákonov. Na základe rozhodnutia prezidentky Slovenskej republiky boli dňa 3. augusta 2020 vrátené na opätovné prerokovanie Národnou radou tri schválené zákony.

V mesiaci júl vláda Slovenskej republiky prijala 14 nariadení vlády Slovenskej republiky Predseda Národnej rady Slovenskej republiky prijal ďalšie rozhodnutie o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy niektorých obcí na deň 3. októbra 2020. Pre Združenie miest a obcí Slovenska k tejto téme spracoval prof. JUDr. Vojtech Tkáč, PhD. prehľad legislatívy.

Viac informácií nájdete na internetovej stránke Združenia miest a obcí Slovenska.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.