Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Kto škodí mestám a obciam, škodí ľuďom!

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Na koniec februára sa pripravuje občiansky protest na záchranu samospráv: „Kto škodí mestám a obciam, škodí ľuďom!“

Predseda Komory miest a podpredseda ZMOS, primátor mesta Partizánske Jozef Božik v súvislosti s riešením dopadov energetickej krízy, nepriaznivej situácie a neistotami, ktoré neustále rezonujú naprieč celým územím, zvolal 9. februára 2023 ďalšie online rokovanie Komory miest ZMOS.  

„Pokračujeme s ďalšou konkrétnou pripravovanou formou prejavu oprávnenej nespokojnosti s pomalými, neuspokojivými a neprofesionálnymi riešeniami vážnych problémov samospráv zo strany vlády. Predstavili sme Kysuckú výzvu, v ktorej boli presne pomenované požiadavky, na ktoré mala vláda rýchlo reagovať. 30. januára 2023 sme naše požiadavky vyjadrili na prvej protestnej aktivite s názvom „Mestám a obciam zhasína nádej.“ Keďže je situácia ďalej neuspokojivá, koncom februára pripravujeme občiansky protest na záchranu samospráv: „Kto škodí mestám a obciam, škodí ľuďom!“, informoval predseda Komory miest a podpredseda ZMOS, primátor mesta Partizánske Jozef Božik.

Problémy samospráv sa stále neriešia. Členovia Komory miest vyjadrujú nesúhlasné stanovisko k návrhom kompenzačných schém refundácií cien energií.

Žiadajú o kompenzácie energií za obdobie od októbra do decembra 2022, stanovenie výšky kompenzácii cien energií pre verejný sektor po 31. marci 2023, kompenzácie ročných zúčtovaní faktúr za rok 2023, ktoré odberatelia obdržia v 1. Q/2024, kompenzácie pre územia, ktoré nie sú plynofikované, zrušenie zálohových platieb za energie a zavedenie platieb na základe skutočnej spotreby pre odberné miesta, kompenzácie nie spôsobom refundácií, poukázanie nevyčerpaných finančných prostriedkov, ktoré sú v roku 2023 vyčlenené na kompenzáciu vysokých cien energií, do rozpočtov miest a obcí vo forme mimoriadnej dotácie, finančnú kompenzáciu zvýšených cien distribučných poplatkov, prípadne o ich zníženie na pôvodnú úroveň z roku 2022 (tarifa pri dodávke elektrickej energie, tarifa za prevádzkový systém, tarifa za systémové služby), preveriť možnosti kontroly nákupných cien energií tak, aby kompenzácie cien energií pokrývali primerané náklady dodávateľov na nákup energií a tým ušetrili výdavky štátneho rozpočtu na primeranú úroveň, zabezpečenie nevyrubenia penálov a pokút, zabezpečenie možnosti primeraných splátkových kalendárov pre samosprávy, ktoré nemajú finančné prostriedky na zaplatenie faktúr, eliminovanie rizík prudkých výkyvov cien a ohrozenia ekonomickej stability pri dodržaní životnej úrovne obyvateľov.

„Nechceme byť obeťami zlých rozhodnutí a zlého hospodárenia Vlády SR. V ťažkých časoch je dôležité byť súdržní! Neriešime problémy jednotlivcov, riešime problémy všetkých samospráv a jej obyvateľov. Od vlády chceme harmonogram návrhov konkrétnych riešení s presnými termínmi splnenia jednotlivých požiadaviek, z ktorých neustúpime. Ak k týmto riešeniam nepríde a naše požiadavky nebudú akceptované, budeme v protestných aktivitách pokračovať na mesačnej báze so zvýšenou intenzitou,“ dodal Jozef Božik.

Ďalšie rokovanie Komory miest je plánované na 16. februára 2023. Na tomto rokovaní Komora miest dohodne konkrétny postup pripravovaného februárového občianskeho protestu na záchranu samospráv.

Zdroj: ZMOS.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.