Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Kritika novej povinnosti obcí zabezpečiť externý defibrilátor

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) kritizuje novú povinnosť pre obce s viac než 500 obyvateľmi zabezpečiť aspoň jeden funkčný automatický externý defibrilátor, ktorú priniesla novela zákona o obecnom zriadení.

Na základe oboznámenia sa so znením zákona chce ZMOS navrhnúť zmenu zákona. Aktuálne komunikujú so samosprávami a plánujú navrhnúť zmeny.

ZMOS tvrdí, že dopady súčasného znenia novely nie sú jasné a že novela nerieši dôležité otázky týkajúce sa umiestnenia, certifikácie, doby životnosti a kontroly defibrilátorov. Otázne je aj to, kto ponesie zodpovednosť v prípade zlyhania defibrilátora s fatálnymi následkami na živote človeka.

ZMOS tvrdí, že na samosprávy bola opäť prenesená zodpovednosť a povinnosť, ktorá nespadá do jej kompetencií, a taktiež bez finančného krytia.

Novela zákona stanovuje povinnosť zabezpečiť aspoň jeden funkčný automatický externý defibrilátor v obciach nad 500 obyvateľov do konca roku 2024.

Zdroj: Združenie miest a obcí Slovenska


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.