Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Koronavírus a spracúvanie osobných údajov

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad na ochranu osobných údajov SR

V súvislosti s preventívnymi opatreniami, ktoré Slovensko zavádza pre obmedzenie šírenia vírusu SARS-CoV-2 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky / UOOU SR /  reaguje na  najčastejšie otázky pri spracúvaní osobných údajov.

Údaj o nameranej teplote spadá do spracúvania osobitnej kategórie osobných údajov a pre zákonné spracúvanie takéhoto údaju všeobecné nariadenie o ochrane údajov ustanovuje špeciálne podmienky v článku 9 a disponovanie právnym základom v článku 6.

Podľa čl. 9 ods. 2 písm. i) Nariadenia je potrebné, aby takéto podmienky boli stanovené vo všeobecne záväznom právnom predpise, ktorým sa stanovujú vhodné a konkrétne opatrenia na ochranu práv a slobôd dotknutej osoby /napr. uznesenie vlády/. 

V nadväznosti na vyhlásenú mimoriadnu situáciu, by takýmto všeobecne záväzným právnym predpisom mohol byť zákon č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva, na základe ktorého musí byť vydané konkrétne opatrenie.

Ak Vám zamestnávateľ povolil prácu z domu, je dôležité, aby ste zabezpečili svoje počítače heslom a inými primeranými bezpečnostnými opatreniami. V týchto prípadoch je nutné si uvedomiť, že pri práci z domu sa riziko straty alebo úniku osobných údajov zvyšuje, preto nezabúdajte na ich ochranu. Napríklad, dánsky úrad na ochranu osobných údajov uložil v poslednom období pokuty pre mestá a obce, ktorých zamestnanci nedostatočne chránili počítače s osobnými údajmi.

Viac informácií nájdete tu.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.