Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Kontroly NKÚ v samosprávach inšpirujú aj v zahraničí

Kategória: Aktuality Zdroj: ZMOS

„Úlohou najvyšších kontrolných inštitúcii v samospráve je nielen poukazovať na riziká spojené s činnosťou samosprávy, ale aj ponúkať riešenia na ich predchádzanie“, zhodli sa na tom predseda severomacedónskeho štátneho kontrolného úradu Maksim Acevski a podpredseda slovenského NKÚ Ľubomír Andrassy. 

Zahraniční partneri sa na Slovensku zaujímali o fiškálnu decentralizáciu verejnej správy, najmä o spôsob kontroly finančných výkazov samospráv a následné vyhodnocovanie rizík. Mimoriadny záujem vzbudila prezentácia slovenského úradu o skúsenostiach z pôsobenia v obciach a mestách.

Podpredseda NKÚ Ľubomír Andrassy tiež vyzdvihol úlohu každého jedného občana, ktorý vďaka dostupným dátam, napr. aj prostredníctvom aplikácie MuMap, môže byť “najlepším kontrolórom” vo svojej obci či meste. Poukázal tiež na nutnú spoluprácu kontrolných inštitúcii na národnej, ale aj medzinárodnej úrovni. Dôležitá je podľa neho aj spolupráca s akademickou obcou.

Niekoľkodňová študijná návšteva vedenia štátneho kontrolného úradu Severného Macedónska a predstaviteľov ministerstiev financií a samosprávy minulý týždeň na Slovensku bola zameraná na fiškálnu decentralizáciu a pokrývala aj otázky auditu a kontroly samospráv. Je súčasťou projektu, ktorý MF SR realizuje s Rozvojovým programom OSN (UNDP). Ten sa sústreďuje na odovzdávanie skúsenosti SR v oblasti riadenia verejných financií.

Zdroj: NKÚ 


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.