Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Kontrola čerpania peňazí na skvalitnenie životného prostredia

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) kontroloval vo vybraných mestách a obciach čerpanie peňazí na zlepšenie kvality života - predovšetkým na životné prostredie.

Preverených bolo 13 vybraných obcí a miest. Kontrola ukázala, že podiel verejnej zelene v mestách a obciach sa podarilo zvýšiť, ale v porovnaní s odhadom na rok 2023 je stále malý. Dôvodom je aj zdĺhavý proces od podania žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (NFP) až po uzavretie zmluvy. Obce majú tiež problémy s nedostatkom finančných prostriedkov na udržanie zelenej infraštruktúry. 

Kontrolóri tiež poukazujú na nedostatočné monitorovanie udržateľnosti projektov zo strany Ministerstva pôdohospodárstva SR, neskôr Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI) a vyšších územných celkov ako poskytovateľov NFP. 

NKÚ poukazuje aj na nedostatok na strane poskytovateľa NFP pri nastavení merateľných ukazovateľov v rámci projektov. Merateľné ukazovatele boli totiž vyberané kvantitatívne, zamerali sa na počet vybudovaných prvkov zelenej infraštruktúry alebo dokumentov. Chýbal však kvalitatívny aspekt, nebolo tak možné vyhodnotiť, na akej úrovni sa zlepšilo životné prostredie a znížilo znečistenie ovzdušia v dotknutých oblastiach.

Národní kontrolóri zároveň v obciach identifikovali výrazné cenové rozdiely pri nákupe podobných položiek. 

„Napriek nedostatkom v rámci projektov práve budovanie prvkov zelenej infraštruktúry prispelo v kontrolovaných obciach a mestách k vytvoreniu priestorov na oddych a trávenie voľného času, k zlepšeniu mikroklímy, vytvoreniu izolácie proti hluku a prašnosti, čím sa zlepšila celková kvalita života obyvateľov,“ povedal podpredseda NKÚ SR Jaroslav Ivančo.

Zdroj: Aktuality Národný kontrolný úrad SR


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.