Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Konferencia venovaná predchádzaniu vzniku odpadov

Kategória: Aktuality Zdroj: ZMOS

Slovenská agentúra životného prostredia v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia SR pripravuje Konferenciu Predchádzanie vzniku odpadov 2021. Podujatie bude 11. novembra vysielané účastníkom z prezenčnej miestnosti do on-line priestoru.

Cieľom konferencie je podnecovať spoločnosť smerom k najžiadanejšej úrovni hierarchie odpadového hospodárstva, ktorou je predchádzanie vzniku odpadov (PVO), pričom sa šetria prírodné zdroje, znižuje sa negatívny vplyv odpadov na životné prostredie, a tiež sa znižuje tlak na infraštruktúru a manažment v odpadovom hospodárstve.

Na konferencii odznie, prečo je šírenie povedomia o tejto téme a potreba zmeny taká naliehavá a dôležitá. Prezentovaná bude súčasná situácia, stratégie a smerovanie na úrovni SR aj EÚ, trendy a prax v predchádzaní vzniku odpadov, skúsenosti, návody, rady a tipy pre rôzne cieľové skupiny (spotrebitelia a domácnosti, podnikatelia, zástupcovia samospráv a iné).

Konferencia sa bližšie zameria na negatívne dopady narastajúceho trendu produkcie odpadov a vstup obehovej ekonomiky do tejto oblasti, ako aj na to, ako odpad odkláňať od skládkovania a hlavne ako ho netvoriť. V závere konferencie sa uskutoční diskusia o životnom štýle a filozofii „bezodpadovosti“ - Zero Waste.

Pozvánku s programom nájdete vo formáte PDF TU, registrácia je možná TU.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.