Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Koncepcia vodnej politiky - prihlasovanie na verejné zasadnutie

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo životného prostredia SR

Ministerstvo životného prostredia SR, sekcia vôd organizuje verejné zasadnutie Pracovnej skupiny pre tvorbu Koncepcie vodnej politiky na roku 2021-2030 s výhľadom do roku 2050. Zasadnutie sa uskutoční online dňa 25.8.2021 od 13:00 - 15:30. Na zasadnutí bude predstavený návrh Koncepcie vodnej politiky.

Záujemcovia sa môžu prihlásiť najneskôr do 23.8.2021 na adresu danka.thalmeinerova@enviro.gov.sk. Podujatie je určené pre všetkých záujemcov štátnych a samosprávnych orgánov, inštitúcií pôsobiace v oblasti vodného hospodárstva a mimovládnych organizácií.

Cieľom verejného zasadnutia je oboznámiť širokú odbornú a laickú verejnosť o formovaní novej Koncepcie vodnej politiky. Viac o tvorbe Koncepcie sa nachádza tu:
https://www.minzp.sk/voda/koncepcne-dokumenty/koncepcia-vodnej-politiky-roky-2021-2030-vyhladom-do-roku-2050.html


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.