Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Komunálny Spravodajca ZMOS k základnému postupu pri projektoch a pozemkoch vo vlastníctve SPF

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska Zdroj: ZMOS

Združenie miest a obcí Slovenska dáva do pozornosti aktuálne vydanie Komunálneho Spravodajcu ZMOS. Ide o pomôcku vypracovanú Slovenským pozemkovým fondom. 

Slovenský pozemkový fond na základe výsledkov z videokonferencie medzi SPF a ZMOS vypracoval manuál pre samosprávy ako pomôcku pri riešení projektov na pozemkoch vo vlastníctve SR/neznámych vlastníkov v správe SPF. Manuál zohľadňuje aktuálnu organizačnú štruktúru SPF, sú v ňom uvedené jednotlivé špecializované centrá SPF, s ktorými samosprávy pri predkladaní žiadostí môžu prísť do kontaktu a zároveň zoznam základných dokladov, ktoré SPF pri jednotlivých žiadostiach vyžaduje. 

komunálny Spravodajca č. 9 je k dispozícii TU 


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.