Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Komunálny spravodajca ZMOS k Centru stanovísk a vecných bremien v Martine

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska Zdroj: ZMOS

Bratislava - 22. júna 2021 - Združenie miest a obcí Slovenska dáva do pozornosti aktuálne vydanie Komunálneho spravodajcu ZMOS, ktorý sa venuje profilu Centra stanovísk a vecných bremien SPF v Martine. 

Na základe nutnosti skrátenia dĺžky vybavovania žiadostí a jednotný postup pri vybavovaní žiadostí pre účely územného, stavebného alebo iného konania sa v Slovenskom pozemkovom fonde uskutočnila organizačná zmena, ktorej cieľom je zvýšenie odbornosti pracovníkov s dôrazom na ich užšiu špecializáciu a zefektívnenie ich činnosti. 

Centrum obci stanovisko vydá v lehote do 60 dní od doručenia kompletnej žiadosti. Obce a mestá sú vybavované samostatne, vybavuje ich 8 pracovníkov. Viac detailných informácií je k dispozícii v Komunálnom spravodajcovi, ktorý je k dispozícii TU 


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.