Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Komunálny Spravodajca k vážiacim systémom zberných vozidiel

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska Zdroj: ZMOS

Novela zákona o odpadoch vykonaná zákonom č. 460/2019 Z. z. doplnila v roku 2019 do ustanovenia § 16 odsek 10, ktorý upravoval povinnosti pri vykonávaní zberu zmesového odpadu alebo triedeného zberu komunálnych odpadov z obalov a komunálnych odpadov z neobalových výrobkov v obci a to povinnosť zabezpečiť vybavenie zberných vozidiel vážiacim systémom. 

Združenie miest a obcí Slovenska v tejto súvislosti dáva do pozornosti aktuálne vydanie Komunálneho Spravodajcu, ktoré sa týka zrušenia povinnosti vybaviť zberné vozidlá na odpad vážiacim zariadením. Spomínané vydanie Komunálneho Spravodajcu je k dispozícii TU 

 

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.