Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Komunálny Spravodajca k postupu miest a obcí pri projektoch na pozemkoch v správe SPF

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska Zdroj: ZMOS

Bratislava - 28. júna 2021 - Združenie miest a obcí Slovenska dáva do pozornosti aktuálne vydanie Komunálneho Spravodajcu. 

Materiál bol vypracovaný Slovenským pozemkovým fondom, a reaguje na dva spôsoby upravujúce postupy miest a obcí pri projektoch na pozemkoch SR / nezistených vlastníkov v správe SPF. Pojednáva o pozemkoch pod novými stavbami, venuje sa vysporiadaniu vlastníctva pod existujúcimi stavbami a vysporiadaniu pozemkov mimo stavieb. 

Komunálny Spravodajca - Usmernenie k postupu miest a obcí pri projektoch na pozemkoch v správe SPF je k dispozícii TU  


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.