Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Komunálny spravodajca k bezodplatnému prevodu (delimitácii) pozemkov z majetku štátu do vlastníctva obcí

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska Zdroj: ZMOS

Združenie miest a obcí Slovenska dáva do pozornosti aktuálne vydanie Komunálneho Spravodajcu, ktorý sa venuje bezodplatnému prevodu /delimitácii) pozemkov z majetku štátu do vlastníctve obcí. 

Je to pomôcka k majetkovoprávnemu vysporiadaniu všetkých pozemkov, ktoré sa nachádzajú v intraviláne obce pod obecnými stavbami, cestami, chodníkmi a verejnou zeleňou, ktoré sú v správe SPF. Žiadosti o majetkovoprávne vysporiadanie dotknutých pozemkov zasielajte na adresu centrálnej podateľne Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava. 

Komunálny Spravodajca je k dispozícii TU 

 

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.