Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Komunálny odpad a COVID-19 v okolitých krajinách

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Usmernenia pre samosprávy  pri nakladaní s komunálnym odpadom sa v jednotlivých európskych krajinách líšia a závisia od rozsahu postihnutia pandémiou v danej krajine.

Prehľad systémov riešenia a nakladania s komunálnym odpadom ako napríklad opatrenia na bezpečnosť a ochranu zdravia pracovníkov, požiadavky na zaobchádzanie s odpadom, všeobecné postupy v odpadovom sektore z dôvodu koronavírusu v  európskych krajinách monitoruje a zverejňuje na svojich stránkach medzinárodná sieť  Asociácia miest a regiónov pre riadenie udržateľných zdrojov.

Českej republike podľa rád a odporúčaní pre domovú karanténu Štátneho zdravotného ústavu sa všetok odpad (vrátane rušiek a vreckoviek) od osoby v izolácii by mal byť uložený v plastových vreckách na odpadky a po naplnení musí byť pevne previazaný. Plastové vrecko by sa potom malo vložiť do druhého vrecka, ktoré sa zaviaže a až potom sa vloží do kontajnera na odpad.

Rakúsku (spolková krajina Salzburg) sa nakladanie s komunálnym odpadom riadi všeobecnými opatreniami nakladania s komunálnym a separovaným zberom odpadu a hygienickými predpismi v odpadovom hospodárstve. Neboli prijaté osobitné opatrenia pre nakladanie s odpadom z domácnosti.  S odpad z domácnosti sa nakladá ako s bežným komunálnym odpad.

V domácnosti, v ktorej žije infikovaná osoba sa zvyškový odpad (vreckovky alebo obväzy na rany) musí zbierať v menších množstvách do menších plastových vreciek na odpady, ktoré sú odolné voči roztrhnutiu a následne by sa pevne uzatvorení mali vložiť do zbernej nádoby. Zber odpadu sa uskutočňuje obvyklým spôsobom.

Poľsku neboli prijaté osobitné krízové predpisy v oblasti odpadového hospodárstva, ani nakladania s komunálnym odpadom.

Zo vzdialenejších krajín napríklad v chorvátskom Záhrebe miestny podnik zodpovedný za zber a nakladanie s odpadom jednorazovo vyčistil a dezinfikoval všetky zberné nádoby domácnosti. Zber odpadu uskutočňuje podľa stanoveného harmonogramu.

Taliansku boli prijaté opatrenia pre dve kategórie komunálneho odpadu z domácnosti. Opatrenia prvej kategórie zahŕňajú pokyny pre nakladanie s komunálnym odpadom z domácnosti s infikovanou osobou alebo osobou v povinnej karanténe a druhá kategória pre domácnosti bez infikovanej osoby alebo osoby v povinnej karanténe.

Viac informácií nájdete tu.

 


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.