Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

KOMUNÁLNA poisťovňa pomáha samosprávam viac ako 25 rokov

Kategória: Aktuality Zdroj: ZMOS

Funkcia starostu či primátora prináša so sebou veľkú zodpovednosť. Preto je dobré mať po svojom boku spoľahlivého partnera, ktorý vám bude oporou aj v neľahkých situáciách.

KOMUNÁLNA poisťovňa už viac ako 25 rokov pomáha samosprávam a ich občanom úspešne zvládať neočakávané udalosti a chrániť všetko cenné. Pozíciu lídra v segmente poistenia miest a obcí potvrdzuje aj exkluzívna spolupráca so Združením miest a obcí a Slovenska, ktorá bude trvať počas ďalšieho 5-ročného obdobia.

Majetok obce v dobrých rukách
Poistenie obecného majetku zabezpečuje komplexnú ochranu voči živelným udalostiam, ako sú povodne, požiare či víchrice. Poistná ochrana sa vzťahuje na hnuteľný i nehnuteľný majetok obce, napr. budovy, garáže, sklady, pomníky, sochy, rôzne cennosti a iné. Poistenie môže uzavrieť nielen vlastník nehnuteľností či predmetov, ale aj ten, kto ich prevzal za účelom poskytovania služieb. K poisteniu, ktoré kryje škody spôsobené vrtochmi počasia, je možnosť dojednať si aj doplnkové poistenia – napr. poistenie pre prípad úmyselného poškodenia, zničenia či krádeže, ktoré zabezpečí majetok obcí v prípade vandalizmu a odcudzenia. Vďaka poisteniu bude život obyvateľov obce, ktorú vediete, v prípadne nepredvídateľnej udalosti o niečo jednoduchší. 

Poistenie zodpovednosti
Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu je v dnešnej dobe nesmierne dôležité a platí to aj v prípade miest a obcí. Či už ide o bežné aktivity obce alebo veľké modernizačné a investičné projekty, aj napriek dôkladnému plánovaniu a organizácii sa môže prihodiť čokoľvek. Okrem poistenia všeobecnej zodpovednosti, KOMUNÁLNA poisťovňa ponúka poistenie zodpovednosti primátorov miest a starostov obcí pre prípad vzniku škody spôsobenej mestu alebo obci v súvislosti s výkonom ich funkcie. Poistenie dokáže zároveň ochrániť pridelený rozpočet, a to napr. v prípade, ak by sa preukázala zodpovednosť za škody spôsobené pri realizácii výstavby, údržbe komunikácií, zabezpečovaní verejnoprospešných prác alebo investičnej činnosti obce v prospech potrieb občanov. 

V obciach ako doma
Už od začiatku svojho vzniku sa KOMUNÁLNA poisťovňa špecializuje na poisťovanie obecného majetku. Široká ponuka poistení sa dokáže flexibilne prispôsobiť nielen individuálnym potrebám zástupcov miest a obcí, ale aj obecnému rozpočtu. So Združením miest a obcí Slovenska spolupracuje KOMUNÁLNA poisťovňa už od roku 2006.

ŠPECIÁLNE ZVÝHODNENIE PRE PREDSTAVITEĽOV MIEST A OBCÍ
•    zľava 10 % na rizikové životné poistenie pre hlavnú poistenú osobu, ako aj pre všetky pripoistené osoby,
•    50 % vstupný bonus na havarijné poistenie vlastného motorového vozidla,
•    zľava 20 % na poistenie rodinného domu/bytu a domácnosti,
•    zľava 50 % na liečebné náklady v celoročnom cestovnom poistení v rámci Európy,
•    zľava 50 % na liečebné náklady v celoročnom cestovnom poistení v rámci celého sveta.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.