Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Kladzany sa stali víťazom enviro-ocenenia ATLAS v kategórii najlepší projekt miestnej samosprávy

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska Zdroj: ZMOS

Bratislava – 25. apríla 2021 – V kategórii najlepší projekt miestnej samosprávy sa víťazom ceny ATLAS – Enviroceny nadácie VÚB umiestnil projekt obce Kladzany z Prešovského samosprávneho kraja „Adaptácia na klimatické zmeny a vodozádržné opatrenia v Kladzanoch“. Obec nad rámec povinnosti zákona vytvorila projekt v problematike mitigácie na klimatické zmeny.

Vyhlásenie výsledkov ocenenia ATLAS pre jednotlivcov, menšie organizácie, veľké firmy a samosprávy sa uskutočnilo minulý vo štvrtok 22. apríla 2021.

Pilotný ročník iniciatívy Nadácie VÚB, ktorá vzdáva hold Slovákom a Slovenkám usilujúcim sa o udržateľnosť života na Zemi, má za sebou vydarený štart. Zaregistrovali sme až 177 nominácií, ktoré zaslala verejnosť aj samotní uchádzači spomedzi organizácií, obcí, škôl, eko-startupov aj firiem založených na princípoch zelenej ekonomiky. Nezávislá porota  expertov vybrala 21 projektov, ktoré postúpili do finále:

kategória 1 - Ochrana a podpora biodiverzity

 • Združenie Slatinka – Zachránený „riekoles“ pri Slatinke - víťaž
 • Bratislavské regionálne ochranárske združenie – Obnova a podpora biodiverzity vo Vnútrozemskej delte Dunaja
 • Občianske združenie Naše Zálesíčko – Korzo Zálesie: Revitalizácia nábrežia Malého Dunaja
 • Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny, Základná organizácia Slovenský raj – Ochrana netopierov a vtákov pred usmrtením pri zatepľovaní budov, vytváranie podmienok pre ich život na Spiši

kategória 2 - Environmentálne povedomie a vzdelávanie

 • Centrum environmentálnych aktivít - Mladí reportéri pre životné prostredie - víťaz
 • Cyklokoalícia – Do školy na bicykli
 • Cuketa o.z.- Priestory pre tvory
 • Základná škola s materskou školou Maximiliána Hella, Štiavnické Bane – Klíma nás zaujíma

kategória 3 - Zmena klímy a ochrana ovzdušia

 • Iniciatíva Klíma ťa potrebuje – Petícia Za klímu, za budúcnosť - víťaz
 • Nadácia Integra – Milión stromov pre Afriku
 • Obec Rovinka – Hovorme spolu o (čistom) ovzduší

kategória 4 Eko-startupy

 • Agro-drevinový ekosystém BBSK s.r.o.- sociálny podnik v oblasti poľnohospodárskej výroby, záhradníctve a lesníctve
 • Elis Technologies Limited, org. zložka – inteligentná detekcia netesnosti geomembrán v skládkach
 • Charging Revolution – inovatívna nabíjačka smartfónu
 • sobi, o.z. - sobi.eco – sociálna výroba z recyklovanej textílie a recyklovaných plastov - víťaz

kategória 5 - Najlepší projekt miestnej samosprávy

 • mesto Trenčín – Trenčín recykluje
 • obec Kladzany – Adaptácia na klimatické zmeny a vodozádržné opatrenia v Kladzanoch -víťaz
 • Bratislava/mestská časť Petržalka – Spoločne EKO

kategória 6 - Zelená ekonomika v biznise

 • JRK Slovensko s.r.o. – ELWIS – elektronická evidencia odpadu - víťaz
 • EcoTank – Inovatívne a ekologické riešenie dopĺňania vody do ostrekovačov
 • ecoheart, s.r.o. – Výroba drevených zubných kefiek

V troch kategóriách došlo k zhode pri bodovaní projektov na postupujúcich pozíciách, shortlist ocenenia tvorí namiesto pôvodne plánovaných 18 až 21 subjektov.

Zdroj: nadaciavub.sk 


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.