Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

IROP: Cyklovýzva už zverejnená

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska Zdroj: ZMOS

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie zverejnilo výzvu na zvyšovanie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb. Cyklodoprava v slovenských regiónoch sa dočká výraznej podpory vďaka novej eurofondovej výzve. Na budovanie a modernizáciu cyklotrás, ako aj na ďalšie riešenia, ktoré prispejú k rozvoju cyklodopravy, ide 21 miliónov  eur z eurofondov z regionálneho programu.

Podiel cyklistickej dopravy na celkovej deľbe prepravnej práce na Slovensku sa odhaduje približne na 5 %, v Českej republike je to 6 % a v Rakúsku 10 %.

Rezort bude v novom programovom období hľadať inovatívne riešenia na zvýšenie bezpečnosti cyklistov. Jedným z nich je, aby súčasťou obnovy a budovania ciest II.a III. triedy bolo tiež vytvorenie cyklopruhu alebo dostatočne širokej a bezpečnej krajnice.

Z najnovšej výzvy IROP môžu samosprávy, poskytovatelia verejnej dopravy aj mimovládne organizácie získať prostriedky na široké spektrum projektov, ktoré napomôžu rozvoju nemotorovej dopravy a zvyšovaniu jej atraktivity.

Na rozvoj cyklodopravy boli doteraz v aktuálnom programovom období z programu IROP vyhlásené dve výzvy. Podporu v nich spolu získalo 138 projektov z celého Slovenska v celkovej výške takmer 87 miliónov eur.

Oprávnený žiadateľ z menej rozvinutého a viac rozvinutého regiónu:

  • Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad), združenie obcí (záujmové združenie právnických osôb).
  • Samosprávny kraj (úrad samosprávneho kraja).
  • Mimovládna organizácia.
  • Subjekty zo súkromného sektora3 (právnická, fyzická osoba ako zriaďovateľ materskej/základnej školy), materská/základná škola.
  • Organizácia štátnej správy4, štátna rozpočtová organizácia, štátna príspevková organizácia ako zriaďovateľ materskej/základnej školy, materská/základná škola.

Uzavretie hodnotiaceho kola 1: 13.10.2021

Uzavretie hodnotiaceho kola 2: 13.12.2021

Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané spravidla v dvojmesačnom intervale do vyčerpania alokácie.

Výzva na predkladanie ŽoNFP na zvyšovanie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb, kód výzvy: IROP-PO7-SC72-2021-74

Zdroj: mirri.gov.sk


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.