Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

IROP: Aktualizácia výzvy na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska Zdroj: ZMOS

Bratislava – 17. apríla 2021 – Riadiaci orgán pre IROP zverejnil aktualizáciu č.2 výzvy na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb).

Cieľom Aktualizácie č. 2 výzvy na  predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb č. IROP-PO1-SC122-2020-59 je úprava kap. 1.3. Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (zdroje EÚ).

Dátum vydania aktualizácie č. 2: 14.04.2021-

Aktualizácia č.2 IROP-PO1-SC122-2020-59

Znenie výzvy IROP-PO1-SC122-2020-59 v aktualizácii č.2

Zdroj: mpsr.sk 

Súvisiace oznamy ZMOS:

Oznámenie RO pre IROP 


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.