Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Interaktívna mapa projektov podporených z grantov EHP a Nórska

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 10. augusta 2020 – Úrad vlády SR ako riadiaci orgán grantov EHP a Nórska vytvoril interaktívnu mapu projektov podporených z grantov EHP a Nórska od roku 2004.

Veľvyslanectvo Nórskeho kráľovstva na Slovensku v spolupráci s Úradom vlády SR vytvorilo mapu projektov, ktoré boli podporené od roku 2004, t. j. v predchádzajúcich dvoch programových obdobiach. 

Na mape sa môžete podľa miesta realizácie projektu dozvedieť viac projekte, napríklad o jeho názve, v ktorom programovom období bol realizovaný, názve programu / prioritnej osi v rámci ktorých bol realizovaný, kto bol príjemca a partnerom projektu, o celkovej výške projektu, atď.

Mapa bude v ďalšom období pravidelne aktualizovaná a rozšírená aj o nové projekty z aktuálneho programového obdobia 2014-2021.

Zdroj: Združenie miest a obcí Slovenska.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.