Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Iniciatíva malých obcí so špecifickými požiadavkami

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska Zdroj: ZMOS

ZMOS sa stretol so zástupcami neformálneho zoskupenia Iniciatíva malých obcí. Na stretnutí ZMOS zastupoval jeho predseda Jozef Božik a podpredsedníčka ZMOS a predsedníčka Komory obcí Božena Kováčová. Na spoločnom stretnutí sa venovali službám a financiám v malých obciach do 200 a 500 obyvateľov.

Na stretnutí Iniciatívu malých obcí zastupoval starosta obce Bajerovce Michala Sekerák, starosta obce Staré Hory Marián Gajdoš (BBSK), starosta obce Nižná Polianka Marcel Kaščák (PSK) spolu s ďalšími zástupcami obcí. Malá obce do 500 obyvateľov, ale najmä do 200 obyvateľov v súčasnosti ešte viac čelia chudobe, vyľudňovaniu, rozrastajú sa v nich potravinové púšte a dochádza k zániku poskytovania služieb, či už verejného alebo súkromného charakteru a najmä neprebieha v nich rozvoj. Vzhľadom na obmedzené financie a pravidlá majú obmedzený prístup k európskym projektom.

Starostlivosť o obec a jej majetok si starostovia v týchto obciach vykonávajú svojpomocne, pokiaľ je to možné, aby mohli šetriť zdroje na to, čo je povinné a potrebné v obci. Záujmom starostov týchto obcí je zabezpečiť dôstojný a kvalitný život pre svojich občanov. V 1054 obciach na Slovensku do 500 obyvateľov žije 300 tisíc obyvateľov.

„Uvedomujem si, že starostovia v týchto obciach majú veľmi ťažké hospodárenie a aj to, že problémy malých obcí je potrebné vyriešiť, pretože každá ďalšia kríza ich znásobuje a postupne dostáva na okraj existencie“, uviedol predseda ZMOS Jozef Božik počas spoločného stretnutia. ZMOS má na stole model „centrá zdieľaných služieb“, spoločný výkon kompetencií a služieb obcí na princípe spolupráce, ktorý pripravil a na ktorom pracuje „rozmieňa ho na drobné“ a ktorý je riešením aj pre malé obce.

Iniciatíva malých obcí vníma, že situácia sa bude riešiť optimalizáciou miestnej územnej samosprávy, ale je to proces, ktorý bude trvať aj niekoľko rokov a do tohto obdobia je potrebné finančne zabezpečiť poskytovanie verejných služieb v týchto obciach. Podľa výpočtov Iniciatívy malých obcí sa potreba dofinancovania malých obcí do 500 obyvateľov (obce s nedostatočným financovaním) pohybuje na úrovni cca 38 miliónov eur, čo tvorí akútne dofinancovanie  prevádzkových nákladov a riešenie dlhodobého deficitu v správe a údržbe majetku obcí. Problémy a návrhmi na riešenie malých obcí sa bude ďalej zaoberať na pôde ZMOS Komora obcí pod vedením Boženy Kováčovej.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.