Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Informačný deň k zeleným opatreniam pre samosprávy

Kategória: Aktuality Zdroj: Slovenská agentúra životného prostredia

Slovenská agentúra životného prostredia organizuje Informačný deň ZELENÉ OPATRENIA PRE SAMOSPRÁVY, ktorého program je určený prednostne zástupcom samospráv, architektom, projektantom, ako aj verejnosti.

Cieľom podujatia je informovať o možnostiach zníženia nepriaznivých dôsledkov zmeny klímy prostredníctvom návrhu, projektovania a realizácie adaptačných opatrení.

Informačný deň sa uskutoční 4. novembra 2021 online prostredníctvom platformy Microsoft Teams. Počet účastníkov na stretnutí je limitovaný a viazaný na potvrdenie organizátorov. V prípade záujmu o tento informačný deň, Vás prosíme o vyplnenie nasledovného online prihlasovacieho formulára do 29. októbra 2021.

Registrovaným účastníkom bude v dostatočnom časovom predstihu pred plánovaným začiatkom zaslaný emailom link, kde sa bude možné pripojiť.

Účastnícky poplatok (vložné) na informačný deň sa neplatí.

 
Program nájdete v prílohe.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.