Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Informačné semináre v regiónoch k výzve pre regionálnu kultúru

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo kultúry SR

V ôsmich krajských slovenských mestách zodpovedajú žiadateľom doplňujúce otázky, ktoré sú spojené s novou eurofondovou výzvou MK SR pre regionálnu kultúru. Obce a samosprávy môžu od 10. augusta žiadať rezort o dotáciu až do výšky 200 000 eur na modernizáciu svojich kultúrnych domov, mestských divadiel, ale aj múzeí, galérií, knižníc, hvezdární alebo planetárií.

Od 30.8.2021 do 10.9. 2021 ministerstvo kultúry ako sprostredkovateľský orgán pre IROP v spolupráci s Informačno-poradenskými centrami pre EŠIF a územnými samosprávami pripraví dohromady osem informačných seminárov. Tie budú zamerané na detailnú prezentáciu výzvy, ale aj diskusiu, či pomoc žiadateľom pri predkladaní žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií v súvislosti s pandémiou COVID-19.

Každý samosprávny kraj zabezpečí v dostatočnom predstihu rozposielanie pozvánok na jednotlivé informačné semináre. Je potrebné, aby žiadatelia svoju účasť nahlásili práve prostredníctvom prihlasovacieho formulára, ktorý bude súčasťou pozvánky do každého krajského mesta. Účasť na seminároch je bezplatná a počet účastníkov je obmedzený na 2 osoby za organizáciu.

Ministerstvo kultúry realizuje dotácie pre regionálne kultúrne inštitúcie ako sprostredkovateľský orgán v rámci eurofondov – konkrétne prioritnej osi č. 7. (REACT-EÚ).

HARMONOGRAM INFORMAČNÝCH SEMINÁROV


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.