Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Informácia pre zriaďovateľov: okruh žiakov s nárokom na dotáciu na obed sa rozšíri

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska Zdroj: ZMOS

Novej skupine žiakov na stredných školách bude poskytnutá dotácia na stravu vo výške 2,30 eura za každý deň. Ide o rovnakú sumu, ako v prípade detí na druhom stupni základnej školy.

So začiatkom školského roka začne platiť významné rozšírenie dotácie na stravu v školách. Nárok na dotáciu na obed dostanú od septembra tohto roka ďalšie skupiny žiakov zo stredných a materských škôl, a to vo výške 2,30 eura denne v prípade stredných škôl a 1,40 eura v individuálnom predprimárnom vzdelávaní v materskej škole za každý odobraný obed. Informovalo o tom Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVR).
        
Po novom sem budú patriť aj deti zo stredných škôl v prvých štyroch ročníkoch osemročného vzdelávacieho programu (osemročné gymnáziá, konzervatóriá) a deti prvého ročníka päťročného vzdelávacieho programu na strednej škole, ak boli prijaté z ôsmeho ročníka základnej školy (bilingválne gymnáziá). Rovnako ide aj o deti, ktoré si plnia povinné predprimárne vzdelávanie individuálnou formou v materskej škole (MŠ).
       
Novej skupine žiakov na stredných školách bude poskytnutá dotácia na stravu vo výške 2,30 eura za každý deň. Ide o rovnakú sumu, ako v prípade detí na druhom stupni základnej školy. Pri individuálnom predprimárnom vzdelávaní v materských školách je dotácia na stravu vo výške 1,40 eura za každý odobraný obed.
        
„Poskytnutie dotácie na stravu na deti nie je automatické, rodič dieťaťa musí o túto dotáciu písomne požiadať zriaďovateľa školy prostredníctvom zariadenia školského stravovania. O spôsobe prejavenia záujmu o poskytnutie dotácie rodičov informuje zariadenie školského stravovania alebo zriaďovateľ školy," upozornilo ÚPSVR.
        
Oprávnené stredné školy musia podať písomnú žiadosť aj s prílohami na príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny do 10. septembra tohto roku. Zriaďovatelia MŠ musia oznámiť úradu práce prírastok detí, ktoré si plnia povinné predprimárne vzdelávanie individuálnou formou do 30. septembra tohto roku.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.