Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Informácia o zmenách v zákone o obecnom zriadení

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava - 8. apríla 2020 - Národná rada Slovenskej republiky prijala dňa 7. apríla vládny návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

Novela Zákona o obecnom zriadení reaguje na aktuálnu situáciu v súvislosti s rozšírením možností foriem hlasovania obecných a mestských zastupiteľstiev a tiež reflektuje na problematiku voľby hlavného kontrolóra, ak mu v tomto období končí uplynutie volebného obdobia.Zároveň sa prerušujú sa lehoty, ktorých plynutie je v súčasnej krízovej situácii vzhľadom na potrebu ochrany verejného zdravia účelné pozastaviť.

 

Viac informácií nájdete tu.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.