Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Informácia o novele zákona o sociálnych službách - upravujúca IS SoS

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava - 3. február 2021 - Novelou zákona č. 352/2020 Z.z., ktorým sa mení zákon č. 280/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/ 2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, sa s účinnosťou 31. decembra 2020  upravili Informačný systém sociálnych služieb ( IS SoS).

Touto novelou sa posunula účinnosť IS SoS z 1.1.2021 na 1.1.2022, t. j. aj všetky povinnosti, ktoré v súvislosti s IS SoS, vyplývajú poskytovateľom sociálnych služieb a samospráve.

Z uvedeného vyplýva, že v súčasnosti Informačný systém sociálnych služieb nie je funkčný a všetky povinnosti súvisiace s poskytovaním informácií, údajov a vedením evidencií poskytovatelia sociálnych služieb aj samosprávy vykonávajú ako doposiaľ, a to aj vrátane spôsobu oznamovania použitia obmedzenia prijímateľa sociálnych služieb ministerstvu.

Rezort práce, sociálnych vecí a rodiny bude o ďalšom postupe a krokoch súvisiacich so spustením IS SoS Vás budeme vopred, s dostatočným predstihom, informovať.

Zdroj: Združenie miest a obcí Slovenska.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.