Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Granty EHP a Nórska: Výzva na podporu inovácií a rozvoja podnikania

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska Zdroj: ZMOS

Výskumná agentúra, ako správca programu Rozvoj obchodu inovácií a MSP vyhlasila otvorenú Výzvu na predkladanie žiadostí o projekt na podporu inovácií a rozvoja. Výzva je zameraná predovšetkým na podporu malých, stredných a veľkých podnikov v dvoch programových oblastiach: Zelené inovácie v priemysle a Verejnoprospešné technológie a pomoc starším a chorým osobám pri samostatnom bývaní. Dátum uzatvorenia výzvy je 17.9.2021.

Finančné prostriedky budú poskytnuté na projekty, ktoré prispejú k vývoju, zavádzaniu a komercionalizácii inovačných technológií, procesov a produktov, podporia napr. rast zamestnanosti, zníženie emisií CO2  a produkcie odpadov, využitie nových materiálov, inteligentných stavebných riešení a podobne. V oblasti verejnoprospešných technológií môže byť podporené zavádzanie produktov a služieb, ktoré pomáhajú starším osobám a ľuďom s rôznym postihnutím, napríklad systém na monitoring životných funkcií, technológie pre lekársku starostlivosť vhodné na domáce použitie, inteligentné textílie, domy a pod.

Výška finančného príspevku na projekt sa pohybuje v rozmedzí od 200 000 eur do 2 000 000 eur. Pre výzvu sú vyčlenené finančné prostriedky vo výške 11 578 235 eur.

Dátum uzatvorenia výzvy: 17.9.2021.

Bližšie informácie TU 

Zdroj: eeagrants.sk


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.