Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Grantový program SPPoločne pre komunity

Kategória: Aktuality Autor/i: Nadácia SPP Zdroj: Nadácia SPP

Grantový program je určený na rozvoj regiónov, revitalizáciu životného prostredia a zlepšenie kvality života ľudí na Slovensku. Cieľom programu je podporiť aktivity organizácií, ktoré zlepšia kvalitu života na Slovensku. Nadácia SPP chce podporiť aktívnych ľudí, ktorým nie je ľahostajné, ako funguje svet okolo nich. Termín uzávierky je do 27. júna 2021.

Vďaka programu si ľudia môžu skrášliť svoje okolie, oživiť tradície a zvýšiť kvalitu života vo svojej komunite.

Oprávnení žiadatelia:

 • Mimovládne organizácie: občianske združenia, nadácie, spolky, neziskové organizácie, neinvestičné fondy
 • Školské zariadenia: školy (materské, základné a stredné), univerzity, vysoké školy, vzdelávacie a výchovné zariadenia)
 • Kultúrne inštitúcie: (múzeá, knižnice, galérie, kultúrno-osvetové strediská a pod.)
 • Samosprávy, obce a mestá.

Oprávnené aktivity:

 • Grantový program je určený na rozvoj regiónov, revitalizáciu životného prostredia a zlepšenie kvality života ľudí na Slovensku.
 • Cieľom programu je podporiť aktivity organizácií, ktoré zlepšia kvalitu života na Slovensku.
 • Nadácia SPP chce podporiť aktívnych ľudí, ktorým nie je ľahostajné, ako funguje svet okolo nich.
 • Vďaka programu si ľudia môžu skrášliť svoje okolie, oživiť tradície a zvýšiť kvalitu života vo svojej komunite.

Podporené budú projekty zamerané na:

 • Podporu zdravého životného štýlu, aktivity zamerané na získavanie zdravých návykov detí, mladých ľudí, celej komunity, zabezpečenie osvety v oblasti zdravia a zdravého životného štýlu pre deti, mládež, ale i dospelých. Napríklad prednášky s odborníkmi, semináre, workshopy a eventy;
 • Podporu ekovýchovy, keď chceme podporiť budovanie vzťahu k prírode, podporiť uvedomovanie si ľudí o ich spätosti so životným prostredím, posilniť ohľaduplnosť človeka k prírode. Napríklad zavedenie hodín ekologickej výchovy prostredníctvom mimovládnych organizácií, podpora jednotlivcov, ktorí sa v regiónoch dlhodobo venujú ekologickej výchove a podpora projektov, ktoré využívajú pozemky, ako prostriedok kontaktu s prírodou – školské záhrady, drobné chovy;
 • Podporu rôznych skupín obyvateľstva s cieľom zvyšovať kvalitu ich života; napr. spojením mladej a staršej generácie, ale aj ľudí so sociálnym či zdravotným znevýhodnením;
 • Podporu komunitných aktivít: kultúrno-spoločenských, kultúrno-výchovných, kultúrnych a verejnoprospešných podujatí a akcií. Napríklad podujatia, ktoré podporujú miestne zvyklosti, tradičné zručnosti, približujú miestnym komunitám umenie, tradície, inšpiratívne komunitné stretnutia;
 • Podporu konkrétnych inovatívnych nápadov, ktoré majú verejnoprospešný charakter a prispejú k oživeniu komunitného, kultúrneho alebo športového života v meste či obci. Zaujímavým spôsobom prispejú k zviditeľneniu konkrétneho regiónu a k skvalitneniu života;
 • Zlepšenie životného prostredia v konkrétnej lokalite, napr. záchrana a zveľadenie zelených miest v obciach a mestách, fyzická premena konkrétneho miesta a pod.
 • Podporu projektov cirkulárnej ekonomiky, ktoré majú verejnoprospešný charakter a prispejú k zdravému životnému prostrediu. Napríklad swapy, výroba z recyklovaných materiálov, burzy detského oblečenia a potrieb;
 • Podpora pre vytváranie miest na stretávanie miestnej komunity. Napríklad pódium pre ochotnícke divadlo, skateboardová plocha, plochy pre letné a zimné klzisko, historická lavička.

Finančné podmienky výzvy:

 • Celková alokácia: 90 000 €
 • Maximalna výška podory na jeden projekt je 3 000 €

Viac informácií TU

Zdroj: nadaciaspp.sk


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.