Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Formujte budúcnosť Dohovoru primátorov a starostov v EÚ!

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 10. augusta 2020 – Európska komisia ako jeden z iniciátorov „Dohovoru primátorov a starostov o klíme a energetike v EÚ“ spustila prieskum zameraný na formovanie budúcnosti dohovoru.

Do prieskumu sa môžu zapojiť všetky mestá a obce, aj tie, ktoré nie sú signatárom dohovoru. Prieskum je otvorený do 15. septembra 2020.

Cieľom prieskumu je zozbierať názory miestnych a regionálnych samospráv na budúcnosť tejto iniciatívy, či už sú do Európskeho dohovoru primátorov a starostov zapojené, alebo nie. Vyplnenie tohto prieskumu by malo trvať menej ako 15 minút.

Rok 2020 je pre Európu osobitným rokom. Ide naozaj o kľúčové obdobie, pretože EÚ by mala zhodnotiť, či do roku 2020 dosiahneme cieľ 20 % zníženia emisií skleníkových plynov, ktorý bol stanovený pred desiatimi rokmi. S cieľom napredovať Európska komisia nedávno prijala európsku zelenú dohodu, ambiciózny plán, ktorého cieľom je zvýšiť naše spoločné ciele v oblasti klímy do roku 2030 a pripraviť podmienky na klimaticky neutrálnu Európu do roku 2050. Dôsledky pandémie COVID-19 sa dnes dotýkajú nás všetkých. Mestá, obce a regióny sú v prvej línii boja proti tomuto ochoreniu a musia prehodnotiť svoje hospodárstva, infraštruktúry a systémy reakcie a zároveň urýchliť prechod na čistú energiu a klimatickú neutralitu.

V tejto náročnej a meniacej sa situácii musí Dohovor primátorov a starostov o klíme a energetike v Európe ukázať, že sa môže vyvíjať v záujme čo najlepšej podpory a posilnenia postavenia miestnych a regionálnych samospráv, ktoré sú na čele plánovania obnovy.

Dotazník je možné vyplniť v angličtine alebo slovenčine (po výbere jazyka z rozbaľovacieho zoznamu v pravom hornom rohu dotazníka).Termín na vyplnenie dotazníka je 15. september 2020.

Dohovor primátorov a starostov o klíme a energetike v EÚ je celosvetovo najväčším hnutím miest za miestne klimatické a energetické opatrenia. Iniciatíva združuje viac ako 7 000 miestnych a regionálnych samospráv v 57 krajinách, ktoré sa dobrovoľne zaviazali implementovať klimatické a energetické ciele EÚ. Na Slovensku sa k dohovoru pripojilo 25 miest a obcí. Kancelária Dohovoru primátorov a starostov poskytuje signatárom dohovoru a podporným štruktúram každodennú pomoc propagačného, technického a administratívneho charakteru. Kanceláriu dohovoru ktorú riadi konzorcium sietí zastupujúcich miestne a regionálne samosprávy - Energy Cities, CEMR, Climate Alliance, Eurocities a Fedarene.

Zdroj: Združenie miest a obcí Slovenska.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.