Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Fond spravodlivej transformácie: podniky predložili 349 projektov

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska Zdroj: ZMOS

Bratislava – 11. mája 2021 – Do nezáväznej výzvy Fondu spravodlivej transformácie, ktorý je smerovaný do štyroch priemyselných regiónov Slovenska na zmiernenie transformačných dopadov bolo zatiaľ predložených z 343 projektov oprávnenými žiadateľmi – mikro, malými a strednými podnikmi, aj veľkými podnikmi len určitých prípadoch.

O podporu z Fondu na spravodlivú transformáciu je obrovský záujem. Až 349 projektových zámerov sa prihlásilo do otvorenej nezáväznej výzvy, ktorú vyhlásilo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Cieľom je na hornej Nitre a v ďalších priemyselných regiónoch zmierniť dopady transformačných zmien, ktoré nastanú po uzatvorení prevádzok produkujúcich veľké množstvo emisií skleníkových plynov.

V novom programovom období dostane Slovensko z EÚ do nového Fondu na spravodlivú transformáciu 459 miliónov eur. Tieto financie budú určené na riešenie dôsledkov transformácie uhoľného regiónu hornej Nitry a ďalších znečistených území v košickom, banskobystrickom a bratislavskom kraji.

Najviac projektových zámerov – až 147 v celkovej výške 1,8 miliardy eur – bolo predložených pre región hornej Nitry, kde sa v roku 2023 skončí ťažba hnedého uhlia a jeho spaľovanie v elektrárni Nováky. Ďalej nasleduje košický kraj (92 projektov), banskobystrický kraj (62 projektov) a bratislavský kraj (48 projektov). Celková suma predložených projektov dosiahla výšku 6 miliárd eur. Cieľom výzvy je predbežne identifikovať potenciálne projekty, ktoré môžu byť podporené po spustení Fondu na spravodlivú transformáciu na prelome rokov 2022/2023.

Nezáväzná online výzva zostáva aj po uzavretí prvého hodnotiaceho kola stále otvorená. Žiadatelia, ktorí sa chcú ešte do tejto výzvy zapojiť, môžu svoje projektové zámery predložiť prostredníctvom online formulára. Pri jeho vypĺňaní treba postupovať podľa návodu, ktorý je uvedený v Príručke pre predkladateľa projektového zámeru. Žiadateľ predkladá online formulár výhradne elektronicky (prostredníctvom webového rozhrania) a bez akýchkoľvek príloh.

Online výzva je spolu s podpornou dokumentáciou zverejnená na stránke: www.mirri.gov.sk/sekcie/investicie/fond-spravodlivej-transformacie/zber-projektovych-zamerov/

Čo je Fond na spravodlivú transformáciu:

Európska únia sa zaviazala dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2050, a preto pristupuje k útlmu využívania fosílnych palív, vrátane zatvárania uhoľných baní. To má zásadné dopady na životy ľudí a miestnu ekonomiku, ktoré má zmierniť práve nový finančný nástroj – Fond na spravodlivú transformáciu. Slovensko bude môcť z fondu čerpať 459 miliónov eur.

Fond spolu s Plánom spravodlivej transformácie riadi Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoj na informatizácie SR. Podpora sa týka oblastí:

–         Tvorba pracovných miest a rekvalifikácia pre nové ekonomické sektory budúcnosti

–         Veda, výskum a inovácie

–         Obnoviteľné zdroje energie a čistá energia

–         Podpora malých a stredných podnikov pri tvorbe nových hospodárskych príležitostí

–         Sociálne veci a zdravotníctvo

–         Cestovný ruch

 

Zdroj: mirri.gov.sk

Súvisiace oznamy ZMOS:

Zber projektových zámerov do Plánu spravodlivej transformácie

Zdroje z Fondu spravodlivej transformácie pôjdu do štyroch regiónov

Fond spravodlivej transformácie EÚ podporí hornú Nitru

Európsky parlament navrhuje navýšenie rozpočtu Fondu spravodlivej transformácie


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.