Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Fond na podporu národnostných menšín spustil evidenciu kultúrnych organizácií národnostných menšín

Kategória: Aktuality Autor/i: ZMOS Zdroj: Fond na podporu kultúry národnostných menšín

Fond spustil v súlade s § 6a, 6b a 6c zákona č. 137/2021 o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín evidenciu kultúrnych organizácií národnostných menšín.

Kultúrne organizácie, ktoré majú záujem podieľať sa na výbere a voľbe kandidátov na členov odborných rád a spĺňajú zákonné podmienky, sa môžu zaevidovať na tomto linku: Evidencia

Následne žiadatelia o evidenciu vytlačia príslušné tlačivá, priložia povinné prílohy a zašlú na adresu:

Fond na podporu kultúry národnostných menšín, Cukrová 14, 811 08 Bratislava:

• poštou – rozhodujúci je dátum na poštovej pečiatke, ktorý môže byť najneskôr dátum ukončenia predkladania žiadostí (kancelária odporúča zasielať žiadosti doporučene),

• kuriérom – do kancelárie fondu do 15.00 hod. v deň ukončenia predkladania žiadostí,

• osobne – do kancelárie fondu do 15.00 hod. v deň ukončenia predkladania žiadostí.

Na obálke so žiadosťou je potrebné uviesť: „Evidencia“.

Termín predkladania žiadostí pre jednotlivé národnostné menšiny:

  • 6. septembra 2021 pre bulharskú, českú, chorvátsku, moravskú, nemeckú, poľskú, ruskú, srbskú, ukrajinskú a židovskú národnostnú menšinu;
  • 13. septembra 2021 pre maďarskú, rómsku a rusínsku národnostnú menšinu.

Zdroj: kultminor.sk


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.