Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Finančná podpora pre samosprávy pomáhajúce odídencom z Ukrajiny

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Samosprávy môžu znova žiadať o peniaze na pomoc ukrajinským utečencom v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o zapojenie sa do projektu Pomoc osobám z Ukrajiny pri vstupe a integrácii na území SR. 

Žiadatelia musia zaregistrovať svoje žiadosti elektronicky vyplnením online formulára s názvom "Solidarita s Ukrajinou TU". Formulár je dostupný od 8. 9. 2023 do 30. 9. 2023. Národný projekt je určený pre samosprávy - obce, mestá, vyššie územné celky a nimi zriadené právnické osoby. 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny si váži úlohu, ktorú samosprávy zohrali pri pomoci ukrajinským utečencom. a umožňuje im požiadať o finančný príspevok na výdavky spojené s humanitárnymi a integračnými aktivitami. Finančné prostriedky na tento účel sú k dispozícii v celkovej výške 12 096 000 eur.

Cieľom projektu je podpora humanitárnych a integračných aktivít pre ukrajinských utečencov, ktoré doteraz financovali samosprávy alebo dobrovoľníci. Tieto aktivity budú z národného projektu finančne podporované do konca roku 2023.

Viac informácií o tejto výzve nájdete na tu.

 
 Zdroj: Implementačná agentúra MPSVaR SR

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.