Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Európsky výbor regiónov: Výzva na zdieľanie skúseností miest a obcí – Európska zelená dohoda

Kategória: Aktuality Autor/i: ZMOS Zdroj: Združenie miest a obcí Slovenska

Európsky výbor regiónov spustil online prieskum zameraný na príklady dobrej praxe z miestnej a regionálnej úrovne v rámci Európskej zelenej dohody 2021. Osvedčené postupy sa premietnu aj do práce miestnej pracovnej skupiny Európskeho výboru regiónov pre zelenú dohodu na miestnej úrovni. Cieľom je zozbierať príklady dobrej praxe implementácie Európskej zelenej dohody na miestnej a regionálnej úrovni EÚ. Príklady budú propagované počas 19. Európskeho týždňa regiónov a miest a COP 26 UNFCCC.

Pandémia COVID-19 mala dramatický sociálno-ekonomický vplyv na náš spôsob života, čo poukazuje na úzke prepojenie medzi životným prostredím a ľudskou činnosťou. Zároveň však nevymizli prírodné riziká, riziká pre životné prostredie, degradácia ekosystémov a globálne otepľovanie: opatrenia v oblasti klímy sú potrebné naliehavejšie ako kedykoľvek predtým.

Výzvy dneška však môžu byť aj príležitosťami zajtrajška. Je možné zotaviť sa z hospodárskej krízy spôsobenej pandémiou spôsobom, ktorý mení naše sociálno-ekonomické systémy a robí ich čistými, ekologickými, spravodlivými a udržateľnými. Vzhľadom na to, že hospodárstvo sa začína zotavovať, je potrebná lepšia obnova pri riešení klimatickej a environmentálnej krízy.

Spolu s Európskou zelenou dohodou Európska únia (EÚ) predstavila aj Next Generation EU, nástroj na podporu obnovy hospodárstva. Zelená dohoda a Next Generation EU sa budú zaoberať dlhodobými výzvami EÚ, podporou digitálnej transformácie a prechodom na klimaticky neutrálne hospodárstvo.

Európske mestá a regióny nachádzajú v popredí tohto prechodu a sú v špecifickej pozícií: musia prijať rýchle opatrenia na dosiahnutie klimatických cieľov EÚ a zároveň musia pracovať na prekonaní ekonomických vplyvoch pandémie. Preto všetky kroky, plány, projekty alebo politiky zamerané na obnovu, obnovu a hľadanie silnejších a udržateľnejších zdrojov budú slúžiť na dva účely: napredovanie v ekologickej obnove a byť zdrojom inšpirácie pre ostatné mestá a regióny.

Úloha miest a regiónov na ceste ku klimatickej neutralite je kľúčová. Uskutočnia sa významné podujatia, na ktorých môžu vlády na nižšej ako národnej úrovni ukázať, ako sa ujímajú vedenia. 19. Európsky týždeň regiónov a miest a Rámcový dohovor Organizácie Spojených národov o zmene klímy (UNFCCC) COP26 sú skvelou príležitosťou predstaviť prácu regiónov a miest ako priekopníkov v oblasti energetiky, opatrení v oblasti zmeny klímy a udržateľnosti a v rámci ekologickej obnovy.

Európsky výbor regiónov vás preto vyzýva, aby ste sa podelili o osvedčené postupy Vášho mesta, obce alebo regiónu. Vaše osvedčené postupy sa premietnu aj do práce miestnej pracovnej skupiny VR pre zelenú dohodu na miestnej úrovni.

VYPLNIŤ FORMULÁR (možnosť voľby slovenského jazyka)

S cieľom podporiť úsilie Európskeho výboru regiónov v oblasti ekologickej transformácie vás výbor žiada, aby ste vyplnili aj prieskum týkajúci sa zelenej dohody v súvislosti s iniciatívami, do ktorých ste zapojení a Vašimi záväzkami v rámci Európskej zelenej dohody. Vyplniť prieskum TU 

Zdroj: ec.europa.eu


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.