Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Európsky výbor regiónov: Aký je názor zástupcov miest a obcí na budúcnosť EÚ?

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska Zdroj: ZMOS

Zapojte sa aj vy do prieskumu Európskeho výboru regiónov, ktorý sa realizuje v rámci Konferencii o budúcnosti Európske únie. Prieskum je prvým svojho druhu a zameriava sa na „miestnych politikov“ v celej EÚ.

Tento prieskum je prvým svojho druhu, ktorý sa zameriava na „miestnych politikov“ v celej EÚ – môžu nimi byť akíkoľvek politici alebo političky pôsobiaci na regionálnej a miestnej úrovni vrátane zástupcov miest a obcí, regiónov, krajov a pod. Tento prieskum je dôležitou príležitosťou, ktorá umožňuje vyjadriť Váš názor na vplyv regiónov, miest a obcí na budúcnosť EÚ, a snaží sa získať Váš názor na budúcnosť európskej demokracie a spôsob, akým by sa mohla EÚ priblížiť k svojim občanom. Výsledky prieskumu budú zverejnené 12. októbra 2021 na plenárnom zasadnutí Európskeho výboru regiónov v rámci každoročnej prezentácie Regionálneho a miestneho barometra. Viac informácií o prieskume realizovanom spoločnosťou IPSOS sa dozviete aj z priloženého sprievodného listu predsedu Európskeho výboru regiónov, pána Apostolos Tzitzikostase.

Do prieskumu sa môžete priamo zapojiť kliknutím na nižšie uvedené tlačidlo „Spustiť prieskum“.

Spustiť prieskum

Jeho vyplnenie Vám zaberie maximálne 10 minút.

Všetky informácie, ktoré v prieskume uvediete, sa budú považovať za prísne dôverné a použijú sa výlučne na účely výskumu. Z jeho výsledkov nebude možné identifikovať žiadneho konkrétneho jednotlivca.

Ak si želáte dozvedieť sa viac o právnom základe tohto prieskumu, spôsobe spracúvania informácií, spôsobe zabezpečenia utajenia Vašich odpovedí spoločnosťou Ipsos a Vašich právach podľa nariadení na ochranu údajov, môžete nahliadnuť do Vyhlásenia o ochrane osobných údajov tohto projektu tu.

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa tohto prieskumu môžete kontaktovať tím spoločnosti Ipsos na adrese localpoliticians@ipsos-online.com.

Váš jedinečný pohľad na vec pomôže zabezpečiť zastúpenie Vášho regiónu v tomto prieskume!

List predsedu Európskeho výboru regiónov pre komunálnych politikov (slovenská verzia)

Zdroj: Európsky výbor regiónov

 

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.