Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Európsky týždeň regiónov a miest už čoskoro online!

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 22. septembra 2020 – Tradičné európske podujatie obcí, miest a regiónov Európsky týždeň miest a regiónov sa tento rok uskutoční v netradičnom formáte – online, a tým umožní účasť širšieho spektra volených predstaviteľov územnej samosprávy, odborných zamestnancov a expertov z regiónov, ktorí majú záujem o zdieľanie skúseností z aktuálnych európskych tém na miestnej úrovni. Podujatia počas tohto týždňa sa uskutočnia od 5. do 22. októbra. Registrovať sa môžete do 27. septembra 2020. Pripojte sa a podeľte sa o svoje myšlienky a nápady!

Európsky týždeň regiónov a miest (#EURegionsWeek) je najväčšie každoročné podujatie v Bruseli venované regionálnej politike. Podujatie sa stalo jedinečnou komunikačnou a sieťovou platformou, ktorá spája regióny a mestá z celej Európy vrátane ich politických predstaviteľov, úradníkov, ako aj odborníkov a akademických pracovníkov. Za posledných 17 rokov urobila veľa pre podporu politického učenia a výmeny osvedčených postupov.

Tento rok sa Európsky týždeň regiónov a miest sa uskutoční v troch po sebe nasledujúce týždňoch od 5. do 22. októbra 2020. Každý týždeň sa bude venovať jednej téme:

 • Posilnenie postavenia občanov

Počas prvého týždňa od 5. do 11. októbra sa bude spoločne cestovať časom, aby sme znovu objavili Európu. Každý deň bude na webovej stránke podujatia zverejnená nová epizóda minidokumentu. Každá epizóda predstavuje vývoj EÚ a vznik politiky súdržnosti a jej vplyv na budovanie EÚ. Po každom vysielaní budú dvaja rečníci (bývalý zástupca EÚ a mladý občan EÚ) naživo diskutovať o epizóde a požiadajú Vás o zaslanie otázok / pripomienok, ktoré obohatia diskusiu a nadchádzajúci dialóg s občanmi naplánovaný na 12. októbra.

 • Súdržnosť a spolupráca

Nenechajte si ujsť prejav „Výročný regionálny a miestny barometer - stav Únie z regionálneho a miestneho hľadiska“, ktorý prednesie predseda Výboru regiónov Tzitzikostas  alebo oficiálne otvorenie #EURegionsWeek 2020. Určite sledujte dialóg s občanmi - živá diskusia a výmena názorov medzi komisárkou Ferreirou a mladými občanmi EÚ, slávnostné odovzdávanie ocenení vynikajúcim a inovatívnym projektom financovaných z politiky súdržnosti Regiostars a slávnostné ukončenie podujatia #EURegionsWeek .

Objavte interaktívnu výstavu projektov a iniciatív týkajúcich sa súdržnosti a spolupráce, ktorá bude k dispozícii na našej webovej stránke.

 • Zelená Európa

Týždeň od 19. októbra sa týždeň začne otvorením Európskeho zeleného týždňa (organizovaného Generálnym riaditeľstvo Európskej komisie pre životné prostredie) v Lisabone, ktorý bude komisárom Sinkevičiusom a komisárkou Ferreirou „odovzdaný“ Európskemu týždňu regiónov a miest. Program tretieho týždňa je plne venovaný téme Zelená Európa a zahŕňa rôzne pracovné stretnutia zamerané na témy, ako je lokalizácia zelenej dohody, energetická účinnosť a biodiverzita.

Aký je účel týždňa EURegionsWeek ?

 • Diskutovať o spoločných výzvach európskych regiónov a miest a vymieňať si názory na možné riešenia v prostredí, v ktorom sa stretne spektrum zainteresovaných aktérov -volení predstavitelia na miestnej a regionálnej úrovni, odborníci z oblasti regionálnej politiky, aktéri z oblasti podnikania, bankovníctva, organizácie občianskej spoločnosti, akademickej obce, inštitúcií EÚ a médiá.
 • Poskytnúť platformu na budovanie kapacít a výmenu skúseností a osvedčených postupov pre subjekty vykonávajúce politiku súdržnosti EÚ a spravujúce jej finančné nástroje.
 • Uľahčiť spoluprácu a vytváranie sietí medzi regiónmi a mestami.
 • Podnietiť diskusiu o politike súdržnosti EÚ v širších súvislostiach vrátane nedávneho výskumu a názorov tretích krajín a medzinárodných organizácií.

Kto sa môže zúčastniť?

 • Európski, národní, regionálni a miestni pracovníci a odborníci v oblasti riadenia a hodnotenia programov politiky súdržnosti;
 • zástupcovia súkromných spoločností, finančných inštitúcií a európskych a národných združení;
 • členovia Európskeho výboru regiónov, poslanci Európskeho parlamentu a národní, regionálni a miestni politici vrátane mladých volených politikov (YEP);
 • občania, ktorí chcú vyjadriť svoje názory a prispieť k diskusii o budúcnosti Európy a ich regiónov a miest;
 • akademici, vedci, doktorandi alebo magisterskí študenti a odborníci v oblasti európskej regionálnej a mestskej politiky;
 • novinári z európskych, národných, regionálnych a miestnych médií.

Registrovať sa môžete do 27. septembra 2020.

Bližšie informácie o Európskom týždni regiónov  miest 2020 sa dočítate TU.

Zdroj: Združenie miest a obcí Slovenska.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.