Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Európske produkty pre účely kybernetickej bezpečnosti

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 23. januára 2021 – Združenie miest a obcí Slovenska informuje, že Európska organizácia kybernetickej bezpečnosti (ECSO) zvyšuje a posilňuje konkurencieschopnosť kybernetických produktov v Európe ako aj vo svete.

Odborná nezisková organizácia priniesla nový marketingový nástroj pre označovanie európske produkty pre účely kybernetickej bezpečnosti – pôjde o virtuálne označenie CYBERSECURITY MADE IN EUROPE.

Pokiaľ si všimnete tento obchodný štítok bude Vám jasné, že produkt pochádza práve z  niektorých z európskych krajín. Zaručí aj lepšiu poznateľnosť značiek na trhu, medzi potenciálnymi obchodnými partnermi, koncovými používateľmi a investormi v oblasti kybernetickej bezpečnosti. 

O udelenie značky sa môžu uchádzať firmy a organizácie pôsobiace v oblasti v kybernetickej bezpečnosti z členských štátov Európskej únie, Európskeho združenia voľného obchodu a Európskeho hospodárskeho priestoru.

Podmienky udelenia značky:

  • Uchádzači môžu byť iba právnickými osobami so sídlom v Európe.
  • Musia preukázať, že viac ako 50 percent ich činností patrí do oblasti výskumu a vývoja v oblasti kybernetickej bezpečnosti a viac ako 50 percent zamestnancov pôsobí v EU27, EFTA, krajinách EHP alebo Veľkej Británii.
  • Budúci držiteľ značky CYBERSECURITY MADE IN EUROPE musí preukázať, že ním ponúkané služby a produkty kybernetickej bezpečnosti sú dôveryhodné.
  • Preto je vyžadované vyhlásenie o dodržiavaní podmienok  definovaných v dokumente ENISA Základné bezpečnostné požiadavky na bezpečné produkty a služby IKT
  • Spoločnosť sa pod hrozbou straty certifikácie musí zaviazať, že nebude ponúkať produkt alebo riešenie, ktoré by  obsahovalo nedeklarované funkcionality.
  • Produkt, alebo služba musí byť tiež v súlade s požiadavkami Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR).

Túto uvedenú značku však nemôže udeliť ktokoľvek, oprávnenie majú len  subjekty autorizované Európskou organizáciou pre kybernetickú bezpečnosť – European Cyber Security Organisation (ECSO).

Kontakty sú k dispozícii na webovej stránke ECSO 

Pre Slovensko je to Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti. Uchádzači si však môžu vybrať ktoréhokoľvek kvalifikovaného emitenta bez ohľadu na krajinu, v ktorej sa nachádza ich centrála.

Zdroj: Združenie miest a obcí Slovenska.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.