Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Európska snaha odstrihnúť sa od ruských energií môže prehĺbiť regionálne rozdiely

Kategória: Aktuality Autor/i: EURACTIV

Dôsledky plánu REPowerEU na európske regióny budú rôzne. Zatiaľ čo niektoré mnoho získajú, iné regióny iniciatíva zasiahne negatívne. Zástupcovia európskych samospráv veria, že pozitívne dopady napokon prevážia.

Európska únia sa rozhodla skoncovať so závislosťou od ruských energií. Plán REPowerEU, ktorý Komisia predstavila ešte začiatkom marca, je najväčším energetickým zemetrasením od Zelenej dohody. Zmena navyše musí prísť rýchlejšie ako v prípade dekarbonizácie.

Podobne ako pri mnohých podobných iniciatívach, sú to práve regióny, kde sa bude plán implementovať. Európsky výbor regiónov, ktorý v Bruseli zastupuje samosprávy, preto pripravil sériu panelov a workshopov s cieľom preskúmať riziká a príležitostí. Výsledkom je dopadová štúdia REPowerEU na európske regióny, na ktorej spolupracovali experti a zástupcovia samospráv.

Ťažká zima pre chudobné regióny

Život bez ruských energií si Únia vyskúša už túto zimu, ktorá má byť podľa analytikov legendárne krutá. Dôsledky na regióny sa budú líšiť podľa ich ekonomickej výkonnosti a závislosti. Koniec dovozu ruského plynu, ropy a uhlia spočiatku veľmi negatívne ovplyvní disponibilný príjem domácností v chudobnejších častiach Európy, najmä v jej strednej a východnej časti. Najzraniteľnejší budú ľudia s nízkym príjmom bez kvalitného vykurovania. Kvalita života týchto ľudí sa podľa štúdie dočasne zníži.

Aj nízkopríjmové domácnosti ale budú podľa expertov z dlhodobého hľadiska zo zmien profitovať, a to najmä vďaka zvyšovaniu energetickej efektívnosti a opatreniam zameraným na šetrenie energiou, ako napríklad renovácie a zatepľovanie domov a bytov.

Renovačná vlna zároveň prinesie vyššie využívanie obnoviteľných zdrojov v sektore budov. Z tohto trendu si viac odnesú regióny, ktoré majú dnes nižší podiel využívania obnoviteľných zdrojov vrátane slovenských samospráv. Nahradením fosílnych palív obnoviteľnými zdrojmi vo vykurovaní sa vo výhľade niekoľkých rokov zvýši disponibilný príjem zraniteľných domácností.

Z dlhodobého pohľadu regióny získajú

S rozvojom obnoviteľných zdrojov a zlepšovaním energetickej efektívnosti prichádza nutnosť špecializovanej práce, čo bude zvýhodňovať kvalifikovanejších pracovníkov a regióny, ktoré nimi budú disponovať.

Kapacity však budú potrebovať všetky regióny. Na Slovensku ich má pomôcť budovať nová sieť Regionálnych centier udržateľnej energetiky, na ktorej budovanie sa použijú aj peniaze z plánu obnovy. Monitorovacie, analytické a metodické úlohy budú plniť Krajské energetické centrá zriadené na pracoviskách Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry.

Lepšiu štartovaciu čiaru bude mať časť regiónov aj pri inováciách, s ktorými sa v nadchádzajúcej energetickej revolúcii ráta. Inovácie sú príležitosťou pre všetky regióny, ale výhodu budú mať tie, ktoré už dnes majú rozvinuté inovačné ekosystémy a kvalifikovanejších či vzdelanejších ľudí.

„Regióny, ktoré sú už dnes inovačnými lídrami, budú schopné okamžite využiť nové okno príležitosti, zatiaľ čo ostatné regióny budú potrebovať dodatočnú podporu, napríklad prostredníctvom krátkodobého alebo preklenovacieho financovania či budovania kapacít,” píše sa v štúdii.

Poľnohospodárske regióny budú mať podľa štúdie z REPowerEU takisto mimoriadny prospech. Energetické plodiny sú totiž významným zdrojom pri výrobe bioplynu. Europoslanci možno už v septembri zahlasujú za podporu výroby biometánu z poľnohospodárskych plodín. Poľnohospodárske oblasti by z takéhoto kroku mohli ťažiť, experti však varujú, že to bude znamenať vyššie ceny potravín a ďalšiu záťaž pre životné prostredie.

Regionálne riešenia 

Štúdia pri efektívnej implementácii REPowerEU zdôraznila dôležitosť lokálnych riešení vo zvyšovaní energetickej efektívnosti, ale aj v diverzifikácii dodávok energií. Podľa zástupcov samospráv je to dôležité nielen z technického hľadiska, ale aj pre zvýšenie povedomia a účasti verejnosti na znižovaní spotreby energie.

Na lokálnej úrovni existuje konkrétna potreba úpravy infraštruktúry. Regionálne tepelné systémy a využívanie lokálnych zdrojov môžu zefektívniť využívanie energií v porovnaní s konvenčnými, centrálnymi riešeniami, ktoré sa zväčša využívajú dnes. Obnoviteľné zdroje sami tlačia energetiku smerom k decentralizovanému systému.

Práve preto potrebujú členské štáty investovať do úpravy infraštruktúry a do budovania regionálnych kapacít.

Zdroj: www.euractiv.sk


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.