Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Európska komisia: Ochrana aj mestských infraštruktúr a služieb pred počítačovými hrozbami

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Európska komisia včera (16.6) oznámila, že prostredníctvom programu Horizont 2020 poskytne viac ako 38 miliónov EURna podporu niekoľkých inovačných projektov v oblasti ochrany kritickej infraštruktúry pred počítačovými a fyzickými hrozbami a na zvýšenie inteligentnosti a bezpečnosti miest.

Európska komisia včera (16.6) oznámila, že prostredníctvom programu Horizont 2020 poskytne viac ako 38 miliónov EURna podporu niekoľkých inovačných projektov v oblasti ochrany kritickej infraštruktúry pred počítačovými a fyzickými hrozbami a na zvýšenie inteligentnosti a bezpečnosti miest.

Dva projekty (IMPETUS a S4ALLCITIES) sa zameriavajú na zvýšenie odolnosti mestských infraštruktúr a služieb a na ochranu občanov v prípade bezpečnostných incidentov vo verejných priestoroch.

IMPETUS bude skúmať uplatňovanie paradigmy „mikro služieb“ ako flexibilného a nákladovo efektívneho riešenia pre podporu životného cyklu očakávaného veľkého množstva robotov a misií. S4AllCities integruje pokročilé technologické a organizačné riešenia do trhovo orientovaného zjednoteného rámca riadenia kyberneticko-fyzickej bezpečnosti, ktorého cieľom je zvýšenie odolnosti mestských infraštruktúr a služieb, systémov IKT, podpora inteligencie a výmena informácií medzi zainteresovanými stranami v oblasti bezpečnosti miest. Inteligentné mestá majú hlavnú zodpovednosť za zabezpečenie bezpečného fyzického a digitálneho ekosystému podporujúceho súdržný a trvalo udržateľný rozvoj miest v záujme blahobytu občanov EÚ.

Ďalšie tri projekty (SAFETY4RAILS, 7SHIELD a ENSURESEC) budú pracovať na zlepšení prevencie, odhaľovania, reakcie a zmierňovania kybernetických a fyzických hrozieb pre metro a železničné siete, infraštruktúru pozemného priestoru a satelity, ako aj služby elektronického obchodu a doručovania.

Podpora je súčasťou záväzku EÚ vybudovať silnú kultúru kybernetickej bezpečnosti a lepšie schopnosti odolávať potenciálnym kybernetickým hrozbám a útokom a účinne reagovať na tieto hrozby.

Viac informácií nájdete na internetovej stránke Združenia miest a obcí Slovenska.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.